Majd ha a Száraz-folyó befagy…

A Mad Men (Reklámőrültek) c. sorozat első évadának hatodik részében érdekes jelenet tanúi lehetünk. A főhős, Don Draper éppen udvarol, és hódolata tárgya, Rachel az utópia fogalmát hívja segítségül a kínossá váló beszélgetés végén.

Érdemes közelebbről is szemügyre venni az elhangzó beszélgetést:

Rachel: For me, it’s more of an idea than a place.
Don: Utopia…
R: Maybe. They taught us at Barnard about that word… Utopia. The Greeks had two meanings for it, eutopos – meaning the good place, and utopos – meaning the place that cannot be.

Az epizód készítői ügyesen aknázták ki a szó két lehetséges olvasatát (eu-topos – jó hely / ou-topos – nem létező hely), és így Rachel nagyon finoman tudja lehűteni Dont. Az elhangzó etimológia annyiból problémás lehet, hogy a szót valójában Thomas More találta ki, és a görög szóösszetétel eredetileg egy latin szövegben szerepelt – kissé talán félrevezető azt mondani, hogy „A görögöknél két jelentése volt…” Ez azonban keveset von le a szövegíró érdeméből, hiszen nagyszerűen ráérzett a morusi indirekt módszer működésére („Szokatlan, újszerű beszéd nem vésődik az elmékbe és nem lesz súlya a máskép gondolkodóknál. Kerülő úton kell törekedned és igyekezned” – Utópia, I. könyv, Geréb L. ford.).

CFP: Food and Utopia

Morus Tamás Utópiájában, a második könyv vallásról szóló fejezetében olvashatjuk az alábbi sorokat:

De olyanok is vannak, akik vallási okokból elhagyagolják a tudományt, ismeretekre nem törekednek, semmi szabad szellemi időtöltésnek nem szentelik magukat, és lelkük üdvét csak dolgos élettel és embertársaik iránti jó cselekedetekkel kívánják munkálni. (…) Ez az embercsoport különben két felekezetre oszlik, az egyik a nőtleneké, akik nemcsak a testi érintkezéstől tartózkodnak, de a húsevéstől, sőt egyesek mindenféle állati terméktől is. (…) A másik felekezet ugyanúgy ragaszkodik a munkához, de a családi életet többre tartja, nem veti meg vigasztalását és úgy véli, hogy a természetnek éppen úgy meg kell adni a magáét, mint ahogy a hazának a gyermekeket. Nem utasítanak el semmi élvezetet, ha az a munkában föl nem tartóztatja őket. A négylábú állatok húsát kedvelik, mivelhogy véleményük szerint erősebbé tesz a munkára. A seholszigetiek véleménye az, hogy ezek ugyan okosabbak, de amazok szentebbek. (Morus Tamás: Utópia, ford. Kardos Tibor, Magyar Helikon: 1963, 103. o. – kiemelés tőlem – M.Cs.)

Bővebben…

ÚJ TARTALOM: Az Utópia latin kiadásai

Utópia - latin kiadások

Utópia – latin kiadások

A Művek / Utópia (1516) / Latin kiadások menüponton vagy a https://utopikus.wordpress.com/muvek/utopia/latin/ közvetlen linken keresztül a mai naptól elérhető egy összefoglalás az Utópia 1516 és 1650 között megjelent latin kiadásairól. Az alapadatok mellett rövid, a kiadások közötti kapcsolatokra rávilágító megjegyzések és kapcsolódó internetes linkek is találhatók az oldalon. Az áttekinthetőség érdekében a listához kapcsolódik egy interaktív, Google Maps-alapú térkép is. Bővebben lásd magán az oldalon.

Disztópikus regények/filmek

Link az eredeti cikkhez

The Raw Story
2013. július 20.

A Raw Story cikke szerint a sötét, disztopikus, posztapokaliptikus világok irányába viszi el a nézőt az elsősorban tiniknek szánt filmek, vagy ahogy ők fogalmaznak, franchise-ok (Harry Potter, Twilight) következő generációja. A sort a Hunger Games című film nyitja, amely Suzanne Collins trilógiájára épít, és főhősét a varázsló-, vámpír- és vérfarkas-kérdéskörnél némileg talán komolyabb problémák elé állítja. Szintén disztópikus társadalomban játszódik a Veronica Roth nevéhez fűződő Divergent (szintén egy regénytrilógia része), amelynek filmváltozata 2014-ben jelenik meg. A sort az Orson Scott Card sci-fi regényeire építő Ender’s Game zárja. Jó irányba haladunk?

Link a cikkhez: Vampires, werewolves and boy wizards are out –and dystopia is in (The Raw Story, 2013. július 21.)

Konferencia – Zürich

Zürichi Egyetem - a főépület (wikimedia)

Zürichi Egyetem – a főépület (wikimedia)

Július 10-ig lehet beadni a jelentkezéseket egy, az utópiák témájához is kapcsolódó konferenciára. A rendezvényt a Zürichi Egyetem Angol Tanszéke szervezi, címe:

Travelling Narratives: Modernity and the Spatial Imaginary.

A tematika leginkább a minden kultúrában megtalálható elképzelt terekre fókuszál, ezen belül is az ilyen elképzelt terek felfedezések korában megnövekedő szerepét, e szerep változásait igyekszik körüljárni. Elsődlegesen az irodalomtudomány és a kultúratudomány területéről várnak előadásokat.

Kulcsszavak az ajánlott témák listájáról:

 • utazási narratívák
 • szigetek és tengeri terek
 • liminális területek, határzónák
 • utópia, heterotopia, disztópia
 • tér és vízió
 • a tér és az írói szelf, tér és önéletírás
 • a tér és a hely elméletei

A teljes kiírás itt található meg: http://www.es.uzh.ch/teaching/PhD/phdlit/TravellingNarratives.html

A részvételi díj 80 CHF, jelentkezni tehát július 10-ig lehet  300 szavas absztrakttal és bekezdésnyi életrajzzal a fenti honlapon található e-mail címeken keresztül.

Új bibliográfia

A mai napon új bibliográfia került fel az oldalra. A bibliográfia elsősorban az utópiával kapcsolatos általános szakkönyveket tartalmaz, és a legtöbb esetben azt is jelzem, hogy a közelben mely könyvtárban érhető el az adott tétel. A folyamatosan frissülő online verzió mellett a bibliográfia PDF és EPUB formátumban is letölthető. Az online változat a Bibliográfiák / Szakirodalom pontban érhető el, ugyanitt megtalálhatók a letöltési linkek is.

Bevezetés

FB-Instauratio_Magna-title page

Francis Bacon – Instauratio magna (1620), címlap

2013 júniusában, egy sikeres TÁMOP-pályázathoz kapcsolódó kutatói blogként indul el ez a vállalkozás. A legalább havonta frissülő közeget a pályázati célkitűzésnek megfelelően azzal a szándékkal indítom útjára, hogy interneten, magyar nyelven biztosítsak segédanyagot az utópikus szövegek iránt érdeklődő általános- és szakolvasóknak. A pályázat által támogatott disszertáció a kora újkori angol utópiákkal foglalkozik, így a blog is elsődlegesen erre a szövegcsoportra fókuszál. Ugyanakkor bizonyos részek (definíciók, bibliográfiák, segédanyagok) reményeim szerint általánosabban is felhasználhatók. Az alábbi típusú tartalmak közzétételét tervezem:

 • szerzői profilok: 16-17. századi angol utópiaszerzők rövid életrajza, utópikus műveik ismertetésével;
 • fogalomtár: az utópiadefiníciók sokféleségét és ellentmondásosságát, a kérdés nyitottságát bemutató definíciók, valamint a rokon műfajokhoz, irodalomtörténeti jelenségekhez kapcsolódó fogalmak;
 • bibliográfiai útmutatók, bibliográfiák: mivel az interneten már most is sok, utópiákkal kapcsolatos bibliográfia található, célom itt elsősorban az ilyen bibliográfiák listaszerű összegyűjtése, ugyanakkor egyes témákban saját kezűleg kompilált bibliográfiákat is közzéteszek;
 • segédanyagok: itt oktatási célokra is felhasználható segédanyagokat kínálok a témához. Tervezett elemek: szövegrészletek, műismertetések, szakirodalmi segédletek stb.

Remélem, hasznosnak találják majd az itt összegyűjtött anyagokat. Megjegyzéseiket, javaslataikat a bejegyzésekhez fűzött kommentár formájában vagy a Névjegy oldalon elérhető űrlapon keresztül várom.

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.