A Listra szerzője

A Short Title Catalogue második kiadásában 18335.5-ös azonosítóval jelzett szöveg címlapja nem tartalmaz szerzői nevet. Az ajánlás sem segít a szerző kilétének a felderítésében, mivel azt nem a szerző, hanem maga a fiktív mű egyik szereplője, a Listra nevű korinthoszi nemes hölgy jegyzi. A szakirodalom azonban mára egységesen egyetért abban, hogy a mű szerzője Thomas Nicholls volt, amit szövegszerűen azonban csak a mű végén szereplő T. N. monogram sejtet. A feltételezett szerző életrajza és munkássága azonban szinte megkérdőjelezhetetlenné teszi az attribúciót, éppen ezért célszerű röviden felvázolni Nicholls életrajzát.

Az Oxford Dictionary of National Biography szócikke szerint Nicholls 1532-1601 között élt, foglalkozását tekintve pedig „hajótuladonos és fordító” volt (az életrajzi ismertető alapja: Baldwin 2008). Titkárként dolgozott az 1555-ben alapított Moszkvai Társaságnál, majd 1556-tól már a kereskedelmi társaság helyi ügynökeként működött Tenerifén. Itt egy, fegyverek és könyvek importálása miatt kirobbant vitában bíróság elé kellett állnia, és helyzetét csak rontotta, amikor házasságával meghiúsította egy helyi jegyző ő irányába mutatott házasulási terveit. A felsült hölgy családja bosszúból eretnekséggel vádolta a kálvinista szertartásokat követő Nichollst, aki ezt követően minden diplomáciai közbenjárás ellenére évekig az Inkvizíció börtöneiben szenvedett, sőt, végül még vagyonát is lefoglalják. Amikor végül hazatér Angliába, a hitében kiállt próbákért cserébe kap egy kisebb lelkészséget 1570-ben, amitől végül 1579-ben szélsőségesen kálvinista nézetei miatt megfosztják.

Bár a Nicholls által megélt kalandok, a vallási üldözés, a katolikusellenesség sem idegen a Listra világától, szövegünk szempontjából talán még érdekesebb Nicholls fordítói tevékenysége, amelyre hazatértét követően tért át. Érdemes röviden áttekinteni a nevéhez kapcsolható műveket:

  1. The Pleasant Historie of the Conquest of the West India, now called New Spayne (1578)
  2. The Strange and Marvellous Newes Lately Come out from the Great Kingdome of Chyna (1578)
  3. A delectable dialogue wherein is maintayned a pleasant dispatch between two Spanish gentlemen concerning physick and phisitions (1580)
  4. The strange and delectable history of the discoverie and conquest of the province of Peru, and the South Sea (1581)
  5. 5.       A Pleasant Description of the Fortunate Islands called the Islands of Canaria (1583)
  6. Pleasant Historie of the Conquest of the West India (1599)

Már e puszta felsorolással kapcsolatban is több érdekes megjegyzés tehető. Először is, az összes szöveg valamilyen távoli földrajzi területhez kapcsolódik: Nyugat-India (ami természetesen a Karib-térségben található spanyol kolóniákat jelöli), Kína, Peru, Kanári-szigetek, illetve a 3-as esetében a kevésbé távoli Spanyolország. Idézzük itt fel a Listra teljes címét: A Pleasant Dialogue betweene a Lady called Listra, and a Pilgrim. Concerning the Gouernment and common weale of the great province of Crangalor. Mint látjuk, itt is található egy országnév, a különbség „csupán” annyi, hogy itt egy fiktív országnévről van szó. Emellett a címek szóhasználata is erős hasonlóságot mutat a Listrával – míg ott a „pleasant dialogue”, a többi műben a „pleasant history”, a „strange and marvellous newes” és a „delectable dialogue” megjelölésekkel találkozhatunk.

Szerzőnk tehát jól láthatóan fokozott érdeklődést mutatott az utazási irodalom iránt, de nem csupán a tematika teremt rokonságot a fenti szövegek és a Listra között. Mint a fenti lista 3. tétele mutatja, a dialógus műfaj sem volt idegen tőle: az állítása szerint Pedro Mexiától származó dialógust nagyfokú formai tudatossággal ülteti át: a művet két, nagyjából egyenlő részre osztja, amelyek közül a második a konklúziót tartalmazza, és rövid argumentumot is fűz elé. Az eredeti hiányában persze nem tudni, mennyi ebből a Nichollsnak tulajdonítható lelemény (előfordulhat, hogy semmi), de az tény, hogy a Listra formatudatosságával, ötletes narrációs megoldásaival ez a néhány évvel későbbről származó fordítás nagyon sok tekintetben rokon.

 

 


Szerző: Maczelka Csaba
Utoljára frissítve: 2014. január 1.

Ajánlott hivatkozási forma:

Maczelka Csaba: A Listra szerzője = Angol utópiák kutatói webhely. Szerk. Maczelka Csaba. URL: https://utopikus.com/muvek/listra/szerzo, hozzáférés dátuma: <dátum>.