Bevezetés

A Bevezetés röviden ismerteti a kötet célkitűzését, kitér a szó etimológiájára, és a magyar recepció első példáira. Ezt egy részletes historiográfiai áttekintés követi, amely a modernkori utópiakutatás kialakulását, és a különböző kritikai megközelítések váltakozásait mutatja be. Az áttekintés célja, hogy kijelölje a kötet kritikai pozicióját, melynek legfontosabb törekvése az, hogy kizárólagosság helyett egyfajta egyensúlyt találjon az irodalmi és a nem irodalmi (történeti-filozófiai-politikatörténeti-szociológiai stb.) megközelítések között. Habár a kötet az utópiát egyedi irodalmi módnak tekinti, hangsúlyosan tárgyalja az egyes művek kulturális és történeti kontextusát is. A kötet által lefedett tág időkeretbe több nagy horderejű változás is végbemegy Anglia történetében, és amelyek az irodalomtörténet folyamát is döntően befolyásolták. Mivel az utópiák per definitionem különösen nagy figyelmet szentelnek a társadalmi és történeti kérdésekre, nem egyszerűen csak reflektálnak ezekre a nagy változásokra, hanem esetenként próbálják aktívan befolyásolni vagy akár kezdeményezni azokat. Így a jelen kötetben az utópikus szövegek tárgyalása elkerülhetetlenül összefonódik a szövegek mindenkori történeti környezetének a legalább vázlatos tárgyalásával.

English summary: The present monograph offers a detailed inquiry into the literary-historical contexts of the utopian genre, focusing primarily on the early modern English tradition. The Introduction starts with an initial glance at some instances of the Hungarian reception of the genre and the term, followed by a detailed historiographical overview about the emergence of the field known today as Utopian Studies. The goal of this survey is to establish the critical position of the monograph, a position stressing the importance of finding a balance between “literary” and “non-literary” (historical, philosophical, politico-historical etc.) approaches. While the current volume focuses on utopias as a unique literary mode, it also takes the actual cultural-historical context of the works into account. In the rather long period of investigation addressed here, English history encountered several cataclysmic changes, which also exerted a profound influence on literary history in general. And since utopias are by their very definition particularly interested in social and historical issues, they are not merely reflecting changes in the course of early modern history, but they often try to actively influence or even initiate some of these changes. Therefore, the study of utopian texts in this volume is inseparable from at least a brief look at their respective contexts.