Utópia – paratextusok

Bevezetés

A Thomas More Utópiáját körülvevő →paratextusokat eddig legalaposabban a Terence Cave vezette Dislocations: Practices of Cultural Transfer in Early Modern Europe c. nemzetközi projekt keretében térképezték fel. Érdekes, hogy a kutatási eredményeket összefoglaló kötet (CAVE 2008) táblázatos áttekintése a címlapokat nem tartalmazza, noha azok szerepének Genette könyve külön fejezetet szentel. Ez azért is problémás, mert mint az először megpillantott közvetítő elem könyv és olvasó között, megkockáztatható, hogy a címlap egyszerűen a kész könyv legfontosabb paratextuális eleme.1

Morus Tamás Utópiája a Genette-i paratextusok kiváló tárháza. Ezen az oldalon az 1518. márciusi, bázeli kiadás paratextusainak az áttekintése található. A választás nem csak azért esett éppen erre a kiadásra, mert ez a kiadás érhető el bedigitalizálva az Universität Bielefeld digitális könyvtárában, hanem azért is, mert a mai kiadók általában vagy ezt, vagy a másik bázeli kiadást tekintik a legjobb változatnak.

Áttekintő táblázat

Pozíció

Tétel

Oldalszám + link (digitalizált változat)

0. Címlap, egészoldalas metszettel
0 [link]
1. Levél, Rotterdami Erasmus, címzett: Johannes Frobenius 2 [link]
2. Levél, Guillame Budé, címzett: Thomas Lupset 3-10 [link]
3. Vers, Anemolius hatsorosa 11 [link]
4. Térkép (második változat) 12 [link]
5. Ábra, az utópiaiak ábécéje
13 [link]
6. Vers, utópiai

  • utópiai betűvel szedve
  • utópiai nyelven, latin betűs átírásban
  • latin fordításban
13 [link]
7. Levél, Peter Giles, címzett: Jeroen van Busleyden 14-16 [link]
8. Levél, Morus Tamás, címzett: Peter Giles. Egész oldalas, a címlappal azonos metszettel. Első oldalán nem, utána viszont folyamatosan tartalmazza a következő élőfejet, benne a „praefatio” [am. előszó] terminussal:

Ad Petrum Aegid. Praefatio

17-24 [link]

I. könyv, II. könyv

14-162

9. Oldalszéli megjegyzések végig
10. Levél, J. Busleyden, címzett: Morus 163 – [165] [link]
11. Vers, Noviomagus verse [165] [link]
12. Vers, Grapheus verse [165] [link]
13. Kolofón [166] [link]
14. A nyomdász
[166] [link]
15. Levél, Beatus Rhenanus, címzett: Pirckheimer, az epigrammák bevezetése [169] [link]

Megjegyzések

Nr. 15: az Utópiával egybekötött, Morus és Erasmus epigrammáit tartalmazó kötet előszava azért került be a paratextusok közé, mert abban szó esik az Utópiáról is.

Jegyzetek

1 A címlapok kora újkori funkcióját jól példázza William Shakespeare esete: míg a korai olcsó kiadásokban Shakespeare neve egyáltalán nincs feltüntetve, addig az 1623-as fólió kiadás elején már, kiugróan nagy betűvel szedett neve alatt az egész oldalt betöltő portréja is látható.

Felhasznált források

CAVE, Terence. 2008. Thomas More’s Utopia in Early Modern Europe: Paratexts and Contexts. Manchester – New York: Manchester UP.

MORE, Thomas. De Optimo Reip. Statv, Deqve Noua Insula Vtopia. Basileae: Froben, 1518. Digitalizált változat: http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/metadata/2006024/1/. Hozzáférés: 2013. szeptember 23.


Szerző: Maczelka Csaba
Utoljára frissítve: 2014. szeptember 23.

Ajánlott hivatkozási forma:

Maczelka Csaba: Az Utópiaparatextusai = Angol utópiák kutatói webhely. Szerk. Maczelka Csaba. URL: https://utopikus.com/muvek/utopiaparatext, hozzáférés dátuma: <dátum>.

Utópia – paratextusok” bejegyzéshez egy hozzászólás

  1. Visszajelzés: ÚJ TARTALOM: Az Utópia paratextusai | Angol utópiák

Hozzászólások lezárva.