Utazás, szatíra és disztópia Joseph Hall műveiben

(wikipedia)

Joseph Hall (1574-1656)

Az Utazás, szatíra és disztópia Joseph Hall műveiben egy, a szakirodalomban kevesebbet tárgyalt, nálunk elsősorban teljesen más jellegű műveiről ismert, de szatirikus utópiát/disztópiát is író Hall munkásságának utópikus szegletét vizsgálja. A fordítás kérdése itt is fontos lesz, külön figyelmet szentelek az eredeti, latinul írt Mundus alter et idem (1605) korabeli angol fordításának és a két verzió különbségeinek. Hall műve érdekes, a korábbi hagyomány latin és angol vonalát sikeresen ötvöző hibridként jelenik meg, ami ugyanakkor alapvetően negatív hangoltságával jelentős változtatásokat is eszközöl a kapott konvenciókon. Ezek vizsgálatához elkerülhetetlen a korban folyó, az utazás hasznát illető viták néhány pontjának a kiemelése, de Hall szövegének az Erzsébet-kori dialógusokkal ápolt viszonyával kapcsolatban is fogalmazok meg javaslatokat.

English summary: The chapter on Travel, Satire and Dystopia in Joseph Hall’s works tries to counterbalance the relative neglect of an author plainly popular in his own times. Although in our region, Joseph Hall was known primarily for his religious-devotional works, Hall was also the author of what could possibly be regarded as one of the first English dystopias, Mundus alter et idem (1605). While modern scholarship tends to downplay the utopian aspects of the work and disregard it as a somewhat trivial satire, the book enjoyed huge success in its own time, and it is also clear that contemporary readers saw a definite connection between More’s and Campanella’s utopian works and Mundus. Hall’s greatest achievement, and a focus of the discussion here is the powerful mixing of the Latinate humanistic tradition with certain vernacular trends. The resulting unique hybrid fits well into the bilingual context of late-Elizabethan literature, and as a consequence, the text, together with its English translation (which was remarkably quick to follow) also sheds light on the energetic bond between early modern English and Latin literature. Besides translation, an important element of the discussion here is the late-sixteenth, early-seventeenth century discourse on the profitability/futility of travel.

 

  1. Bevezetés
  2. Szerzőség (Hall és Milton)
  3. A szöveg felépítése
  4. Szövegek