Egyház- és Európa-kritika. A középkori előzmények

The Clergy and Europe under Critique. The Medieval Antecedents


Ez a fejezet az angol utópia kutatásában elhanyagolt időszakkal, a középkorral foglalkozik, egy verset (The Land of Cokaygne, 1330k.) és egy nagyobb prózai szöveg kisebb egységét (a János pap országáról szóló részt Sir John Mandeville: Itinerariumában, 1470k.) állítva a vizsgálódás középpontjába. A More előtti angol nyelvű szövegek elemzésével azt próbálom meg bizonyítani, hogy az angol irodalomban már More előtt is gazdag hagyománya található a kifejezetten az indirekt társadalomkritikából kiinduló ideálisállam-elképzeléseknek, és bár ezeket a szakirodalom népi eredetük miatt hajlamos triviziálni, valójában annyiféle formában és forrásban jelennek meg, hogy – legalább indirekt – hatásuk az angolul és latinul is író More művében szinte megkérdőjelezhetetlennek tűnik. Mindkét szöveg esetében röviden kitérek azok eredeti kontextusára, a Cokaygne-vers esetében az írországi környezet, Mandeville-nél pedig a francia hatások lesznek fontosak. Az alábbiakban e szövegek tanulmányozását segítő segédanyagok és linkek találhatók.

English summary: The first chapter, The Clergy and Europe under Critique. The Medieval Antecedents is more of a transition between the introduction and early modern utopias, somewhat overstretching the chronological boundaries of the book. Yet, it seemed crucial to at least briefly discuss the medieval antecedents of the genre, partly because of more recent critical results in medieval literature, but because of the predominant tendency in Utopian Studies to overemphasise the ground-breaking importance of Utopia. The discussion of certain medieval texts and motifs (The Land of Cokaygne, John Mandeville’s Itinerarium, The Land of Priest John) universally present in European medieval culture but also connected to the English tradition promises a more refined understanding of the conventionally perceived isolation of the English genre. Investigating both verse and prose renderings of the ideal commonwealth topic, on the other hand, already suggests the importance of generic hybridity and continuity. The following list contains internet resources for these texts.

 

1. The Land of Cokaygne

Szöveg

Text

 1. Az eredeti középkori szöveg átírása | Transcription of the original medieval text
 2. Modern angol versfordítás | Modern English verse translation
 3. Modern angol prózafordítás | Modern English prose translation
 4. A Le fabliau de Cocagne szövege | Le fabliau de Cocagne [French]

BL Harley 913

A szöveget tartalmazó kódex

Képanyag

Images

Id. Pieter Bruegel: Het Luilekkerland (1567)

Id. Pieter Brueghel: Het Luilekkerland (1567)

cockaigne13

Vincent Desiderio: Cockaigne (1993)

 

 

2. The Book of John Mandeville

Szöveg

Text

 1. Teljes online szöveg bevezetéssel, annotációval (Teams Middle English Texts) | Full annotated text online w/ introduction
  Eredetije/Based on: Kohanski, Tamarah, C. David Benson szerk. The Book of John Mandeville. Kalamazoo: Medieval Institute Publications, 2007.
 2. Teljes szöveg rövid bevezetéssel, annotációval, html, Kindle és epub formátumban (Project Gutenberg) | Full annotated text with annotations in html/kindle/epub, w/ short intro)
  Eredetije/Based on: Mandeville, John, Sir. The Travels of Sir John Mandeville: the Version of the Cotton Manuscript In Modern Spelling, With Three Narratives, In Illustration of It, From Hakluyt’s “Navigations, Voyages & Discoveries.”. London: Macmillan and Co., Limited, 1900.
 3. Teljes szöveg, OCR-es digitalizált PDF-ben is (archive.org) | Full text in many different formats including OCR-ed PDF)
  Eredetije/Based on: ld./see nr. 2.

3. Ajánlott olvasnivaló

Recommended reading

 

Veldhoen, B. A Key to The Land of Cokaygne: Satire or Parody?. Neophilologus 101, 469–478 (2017). https://doi.org/10.1007/s11061-016-9512-6A Cokaygne-vers izgalmas olvasata, mely szerint a szöveget nem szabad a szokványos középkori antiklerikális szatíra értelemzési kereteibe szorítani. Veldhoen szerint valójában a liturgikus szövegekre rájátszó paródiával van dolgunk.

One of the most exciting readings of the poem, suggesting that it may be more than a mordant satire on the clergy, something of an “inside job”.
Lochrie, Karma: “Provincializing Mediaeval Europe: Mandeville’s Cosmopolitan Utopianism.” Nowhere in the Middle Ages, University of Pennsylvania Press, 2016, 89-131.Lochrie olvasatában a Mandeville-szöveg perspektívája válik érdekessé. Szerinte a szöveg kibillenti európai olvasóját eurocentrikusságából, és a keleti perspektívát az önkritika eszközeként használja, megkérdőjelezve ezáltal, hogy az európai kultúra állna mindennek a középpontjában.

Lochrie offers a reading of the Mandeville-text according to which the oriental perspective is used as a means to challenge the eurocentric world view of medieval European culture.