A Mundus és az Another World felépítése

Az alábbi táblázat az eredeti, Hall-féle latin szöveg és az 1609-es, John Haley által készített angol változat felépítéséről nyújt áttekintést. Lejjebb a mű címlapja és a benne szereplő térkép található.

Paratextus száma Mundus (1605) Another World (1609)
1. Címlap metszettel (Mercurius), szerzőként: „Mercurio Britannico”. Címlap metszettel (Mercurius). Kibővítve sematikus, a könyvben leírt négy országot ábrázoló térképekkel, szerzőként: „English Mercury”.
2. Ajánlás, néhány sornyi ajánlószöveg, címzettje Henry, Huntingdon grófja, aláírója Mercurius, aki „saját világát” ajánlja a címzett figyelmébe. Ajánlás, teljes terjedelmű ajánlólevél, címzettje William, Pembroke grófja, aláírója „I. H.”.
3. „Lectori salutem” (Üdvözlet az olvasónak), aláírója William Knight, élőfejben: „Praefatio ad lectorem”. 1609-es kiadás: N/A

 

1613-as kiadás:

„To the Readers. Instructions for their voiage into this new world.” (Az olvasókhoz. Útmutató az olvasók ezen új világba vezető útjához), aláírója a fordító, Iohn Haley.[1]

4. Tartalomjegyzék, 3 oldal, nagyfokú részletesség. Tartalomjegyzék, 6 oldal, nagyfokú részletesség.
5. „Itineris occasio et προλεγόμενα”

 

(Ezen utazás ürügye és a bevezetés), előszószerű, 19 oldal terjedelmű szakasz, amely 3 alak (Mercurius, Petrus Beroaldus Gallus, és Adrianus Cornelius Gallus) beszélgetése. Az eredeti cím, az élőfej és a szöveg is több görög kifejezést és szövegrészt is tartalmaz.

„The occasion of this trauell, and the pre-instruction for it” (Ezen utazás ürügye és elő-útmutató), az eredeti fordítása, a címből a görög rész törölve, a szövegben meghagyva.
6. Világtérkép, kihajtható, a kor konvenciónak megfelelően a déli kontinens szinte az északi féltekével megegyező méretű N/A[2]
7. Négy térkép, amelyek a könyv különböző fejezeteiben található régiókat ábrázolják, a vonatkozó fejezetek elején N/A
  Főszöveg Főszöveg
8. Margináliák Margináliák
9. Különböző beágyazott metszetek: ábrák, feliratok Különböző beágyazott metszetek: ábrák, feliratok
10. A tulajdonnevek indexe, 9 oldal, amely a könyvben szereplő helynevek etimológiáját adja N/A

[1] Ezt csak Healey fordításának második kiadásába tették be. Ld. STC 2nd ed. 12686/ESTC S92843 (http://estc.bl.uk/S92843).

[2] Az EEBO-n keresztül általam elért két (egy korábbi, egy későbbi kiadásban) nem szerepeltek a térképek. A vonatkozó ESTC-bejegyzések nem tesznek említést térképekről, így azok a mű angol változataiból alighanem hiányoztak. Erről a jövőben autopszia útján kell meggyőződni.

 

Az eredeti címlap (1, balra), az angol fordítás címlapja és egy későbbi kiadás címlapja

Forrás: https://www.nla.gov.au/blogs/behind-the-scenes/2014/03/12/mapping-our-world-bookplates-part-2

A térkép (6)

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Mundus_Alter_et_Idem#/media/File:Hall_Another_World_and_Yet_the_Same_1607_Cornell_CUL_PJM_1009_01.jpg


Szerző: Maczelka Csaba
Utoljára frissítve: 2021. március 2.

Ajánlott hivatkozási forma:

Maczelka Csaba: „A Mundus és az Another World felépítése”, In Maczelka Csaba: Angol utópiák kutatói webhely, hozzáférés: <dátum>, https://utopikus.com/muvek/mundus/felepites/.