Bibliográfia

Ez a szakasz különböző, az utópiák témájához hol szorosabban, hol lazábban kapcsolódó bibliográfiákat tartalmaz.

Az eddig elkészült bibliográfiák:

1. Általános szakirodalmi bibliográfia
Általános szakirodalmi bibliográfia utópia témában, ahol lehet, a lelőhellyel együtt.

2. Angol dialógusok 1600-ig az Early English Books Online adatbázisa alapján
Áttekintő bibliográfia az 1600-ig megjelent angol dialógusokról.