Dialógusok

Angol dialógusok 1600-ig az Early English Books Online adatbázisa alapján

Utoljára frissítve: 2014. február 22.

Az angol utópiák és a kora újkori angol dialógusok kapcsolata a szakirodalomban mindezidáig csak részlegesen lett feldolgozva. Morus Utópiája egyértelműen a reneszánsz idején népszerű platóni-cicerói-lukiánoszi indíttatású műfaji modellt követi. A dialógus-szakirodalom nagy problémája, hogy az Utópiával szemben a későbbi dialógusok ennek a modellnek nem tudnak, de talán nem is akarnak megfelelni. A reneszánsz dialógusforma felől megközelítve emiatt ezek a szövegek voltaképpen nem, vagy csak részlegesen értelmezhetők. Talán ennek köszönhető, hogy bár igen nagy számú angol nyelvű dialógus született a 16-17. században (a különböző szakmunkákban a pontos időhatároktól függően 200-350 közötti korpuszról beszélnek), a 20. században néhány disszertáción és két monogfráfián kívül csak rövidebb cikkek találhatók a témában (ezekről a későbbiekben külön áttekintést tervezek összeállítani).

A jelen bibliográfia az Early English Books Online adatbázisa alapján készült, és azokat a tételeket tartalmazza, amelyeket az adatbázis a “dialog” kulcsszó-keresésre megjelenít. A tételek kronologikus sorrendben szerepelnek a listán. A bibliográfia nem teljes körű, elsődleges célja a korpusz nagyságának érzékeltetése. A listán néhány olyan tétel is szerepel, amelyeket a bibliográfiák általában utópiának tartanak, és fontos, hogy ezen tételek esetében ne csak az utópikus műfaji kötődést, hanem ezt a kiterjedt rokonságot is lássuk. A tételek időbeli eloszlását az alábbi diagramon figyelhetjük meg.

Ugrás: 1505 | 1529 | 1545| 1561 | 1574 | 1580 | 1585 | 1590 | 1595

1. 1485-1509. Honorius, of Autun. [A dialogue between disciple and master on religion: and the corruptions of the church]. [ca. 1485-1509?]. EEBO ID: 63041667.

2. 1493. Parker, Henry. Here endith a compendiouse treetise dyalogue. of Diues [and] paup[er]. that is to say. the riche [and] the pore fructuously tretyng vpon the x. co[m]manmentes …. [London : Printed by Richard Pynson, 1493 (5 July)]. EEBO ID: 99845428.

3. 1494. Boccaccio, Giovanni; Lydgate, John. Here begynnethe the boke calledde Iohn bochas descriuinge the falle of princis princessis [and] other nobles tra[n]slated i[n]to englissh by Iohn ludgate mo[n]ke of the monastery of seint edmu[n]des Bury …. [London : Printed by Richard Pynson, 1494 (27 Jan.)]. EEBO ID: 99842279.
[elejére]

4. 1505. Anon.. [Here begynneth the boke of comforte agaynste all trybulacyons.]. [Enprynted in Lindon : In flete strete in the sygne of the sonne by Wynkyn de Worde, [1505?]]. EEBO ID: 99844559.

5. 1515. Donatus, Aelius. Donate, and accide[n]ce for childre[n]. enprynted at Parys : anno domini. M. d. xv. Uenales habentur Parisiis ad signu[m] asini reguati per Philippum de Couuela[n]ce et in cymiterio sancti Pauli ad signum sancte Katerine vel diue trinitatis, [1515]. EEBO ID: 99900500.

6. 1525. Rastell, John. Of gentylnes and nobylyte A dyaloge betwen the marchaut the knyght and the plowman dysputyng who is a verey gentylman [et] who is a noble man and how men shuld come to auctoryte, compiled in maner of an enterlude with diuers toys [et] gestis addyd therto to make mery pastyme and disport.. [[London] : Joh[ann]es rastell me fieri fecit, [ca. 1525]]. EEBO ID: 99840221.

7. 1525. Rastell, John. [Of gentylnes and nobylyte.] [A dyaloge]. [London : J. rastell me fieri fecit, ca. 1525]. EEBO ID: 99891397.

8. 1528. Anon.. [An Enterlude of temperance]. [London : Printed by Wynkyn de Worde, ca. 1528]]. EEBO ID: 99857115.
[elejére]

9. 1529. Roy, William; Barlow, William. A proper dyaloge betwene a gentillman and an husbandma[n] eche complaynenge to other theyr myserable calamyte through the ambicion of the clergye.. [Antwerp : J. Hoochstraten, 1529?]. EEBO ID: 22696066.

10. 1529. More, Thomas, Sir, Saint. A dyaloge of syr Thomas More knyghte: one of the counsayll of oure souerayne lorde the kyng [and] chauncellour of hys duchy of Lancaster. Wherin be treated dyuers maters, as of the veneration [and] worshyp of ymages [and] relyques, prayng to sayntys, [and] goyng o[n] pylgrymage. Wyth many othere thyngys touching the pestylent sect of Luther and Tyndale, by the tone bygone in Sarony, and by tother laboryed to be brought in to Englond. [Enprynted at London : [By J. Rastell] at the sygne of the meremayd at Powlys gate next to chepe syde in the moneth of June, the yere of our lord. M. [and] C.xxix. [1529]]. EEBO ID: 99840699.

11. 1529. More, Thomas, Sir, Saint. [Th]ose holy sacra- … shall delyver a …. Enprynted at London : [By J. Rastell] at the sygne of the meremayd at Powlys gate next to chepe syde in the moneth of June, the yere of our lord. M. [and] C.xxix. [1529]. EEBO ID: 99891420.

12. 1530. Rastell, John. A new boke of purgatory whiche is a dyaloge [and] dysputacyon betwene one Comyngo an Almayne a Christen man, [and] one Gyngemyn a turke of Machoinett law, dysputynge by naturall reason and good philosophye, whether there be a purgatorye. which boke is deuyded into thre dyalogys. The fyrst dyaloge sheweth and treateth of the merueylous exystens of god. The seconde dyaloge treateth of the immortalyte of mannys soule. The thyrde dyaloge treateth of purgatory.. [[London] : Thus endeth this lytell treatyse, gedered and compyled by John Rastell. And also by the same John imprynted and fully fynyshed, the .x. day of October, ye yere of our lord god. M.CCCCC.XXX] [1530]. EEBO ID: 99840212.

13. 1530. Rastell, John. A new boke of purgatory whiche is a dyaloge [et] dysputatyon betwene one Comyngo an Almayne a Christen man, [and] one Gynaemyn a turke of Machomett law, dysputynge by naturall reason and good philosophye, whether there be a purgatorye or no purgatorye. which boke is deuyded into thre dyalogys. The fyrst dyaloge sheweth and treateth of the merueylous exystens of god. The seconde dyaloge treateth of the immortalyte of mannys soule. The thyrde dyaloge treateth of purgatory.. [London? : J. Rastell, 1530]. EEBO ID: 99840335.

14. 1530. Saint German, Christopher. The secu[n]de dyaloge in Englysshe bytwene a doctour of dyuynytye and a student in the lawes of Englande. [Impryntyd at London : In Southwarke by Peter Treueryn, In the yere of our lorde god M.[et]X.xxx. the xxiiii. day of Nouember [1530]]. EEBO ID: 99840385.

15. 1530. Saint German, Christopher. Hereafter foloweth a dyaloge in Englysshe, bytwyxt a Doctour of Dyuynyte, and a student in the lawes of Englande of the groundes of the sayd lawes and of conscyence,. [London? : Imprynted by me Robert wyer, dwellynge in seynt Martyns parysshe in the felde besyde Charyngcrosse, in the Byssop of Norwyche rentes, [1530?]]. EEBO ID: 99840470.

16. 1530. Barlow, William; Ullerston, Richard; Purvey, John,. A proper dyaloge, betwene a gentillman and a husbandma[n] eche complaynynge to other their miserable calamite, through the ambicion of the clergye. An A.B.C. to the spiritualte.. [Emprented at Marborow in the land of Hessen [i.e. Antwerp] : By me Hans Luft [i.e. J. Hoochstraten], in the yere of owre lorde M.CCCCC. and XXX.] [1530]. EEBO ID: 99845180.

17. 1530. Gosynhyll, Edward. Here begynneth a dialogue betwene the comen secretary and Ielowsy touchynge the vnstablenes of harlottes. [London : J. Skot, 1530?]. EEBO ID: 99847863.

18. 1530. More, Thomas, Sir, Saint. A dyaloge of syr Thomas More knyghte: one of the counsayll of our souerayne lorde the kyng and chauncelloure of hys duchy of Lancaster Wheryn be treatyd dyuers maters, as of the veneracyon [and] worshyp of ymagys [and] relyques, prayng to sayntis, [and] goynge on pylgrymage. Wyth many other thyngys touchyng the pestylent secte of Luther [and] Tyndale, by the tone bygone in Saxony, [and] by the tother laboryd to be brought in to England. Newly ouersene by the sayd syr Thomas More chauncellour of England. 1530.. [London : Printed by William Rastell, 1530 (May)]. EEBO ID: 99850229.

19. 1530. Lucian, of Samosata; More, Thomas, Sir, Saint,. [Necromantia. A dialog of the poete Lucyan.]. [Southwark : P. Treveris? for J. Rastell, 1530?]. EEBO ID: 99855996.

20. 1531. Saint German, Christopher. Hereafter foloweth a lytell treatise called the newe additions. [London] : Thomas Bertheletus regius impressor excudebat, Anno Domini M.D.xxxi [1531] Cum priuilegio a rege indulto.. EEBO ID: 33151002.

21. 1531. Saint German, Christopher. The secunde dyalogue i[n] englysshe wyth new addycyons Here after foloweth the secu[n]de dyalogue in Englyssh bytwene a doctour of dyuynytye and a student in the lawes of England,. [Impryntyd at London : In Southwarke by Peter Treueris, 1531]. EEBO ID: 99840388.

22. 1531. Saint German, Christopher. Here after foloweth a dialogue in Englisshe, bytwyxte a doctour of dyuynyte, and a student in the lawes of Englande: of the grou[n]des of the sayd lawes and of conseyence. [Imprynted at London : In fletestrete, by me Robert Redman, dwellynge in saint Dunstones paryssh, next the chirche, In the yere of our lorde god a thousand fyue hondred and. xxxi. The. first day of the moneth of June [1531]]. EEBO ID: 99840389.

23. 1531. Saint German, Christopher. The fyrste [-secunde] dyalogue in Englysshe wyth new addycyons.. [London? : R. Wyer, 1531]. EEBO ID: 99840471.

24. 1531. Tyndale, William. An answere vnto Sir Thomas Mores dialoge made by Vvillyam Tindale. First he declareth what the church is, and geveth a reason of certayne wordes which Master More rebuketh in the tra[n]slacion of the newe Testament. After that he answereth particularlye vnto everye chaptre which semeth to haue anye apperaunce of truth thorow all his .iiij. bokes. [Antwerp : S. Cock, 1531]. EEBO ID: 99840707.

25. 1531. Barlow, William. A dyaloge describing the originall grou[n]d of these Lutheran faccyons, and many of theyr abusys, compyled by syr wyllyam Barlow chanon. [Prynted at London : In Fletestrete agaynst the condyte the 28 daye of Iuly the yere of oure lorde. 1531 by Wyllyam Rastell wyth the pryuylege of our souereyn lord kyng Henry [the] .viii. [and] no ma[y] prynt [the] same agayn withi[n] [the] space of .vii.. EEBO ID: 99846148.

26. 1532. Henry VIII, King of England. A glasse of the truthe. [Imprinted at London : In Fletestrete, by Thomas Berthelet printer to the kinges moost noble grace, [1532?]]. EEBO ID: 99838909.

27. 1532. Henry VIII, King of England. A glasse of the truthe. [[London] : By Thomas Berthelet, [1532?]]. EEBO ID: 99845222.

28. 1532. Lucian, of Samosata; Elyot, Thomas, Sir,. A dialogue betwene Lucian and Diogenes of the life harde and sharpe, and of the lyfe tendre and delicate. [Londini : In aedibus Thomae Bertheleti, [1532?]]. EEBO ID: 99845297.

29. 1532. Saint German, Christopher. The fyrst dialogue in Englisshe with newe additions.. [Imprynted, at Loddo[n] : In the Fletestrete, by me Robert Redman dwellynge in saint Dunstones parysshe, nexte the churche, In the yere of our lorde god. M.CCCCC. XXXii. [1532] The fyrst day of the moneth of Iuly]. EEBO ID: 99851554.

30. 1533. Saint German, Christopher. Salem and Bizance. [Londini : In aedibus Thomae Bertheleti, M.D.XXXIII. Cum privilegio [1533]]. EEBO ID: 99840427.

31. 1533. Elyot, Thomas, Sir. Pasquil the playne. Londini : In aedibus Thomae Bertheleti, M.D.XXXIII. [1533]. EEBO ID: 99841201.

32. 1533. William, of Ockham; Dubois, Pierre; Trevisa, John,. A dialogue betwene a knyght and a clerke concernynge the power spiritual and temporall.. [Imprinted at London : In the house of Thomas Berthelet, nere to the cundite at the sygne of the Lucrece, [1533?]]. EEBO ID: 99845314.

33. 1533. William, of Ockham; Dubois, Pierre; Trevisa, John,. A dialogue betwene a knyght and a clerke concernynge the power spiritual and temporall.. [Imprinted at London : In Fletestrete, in the house of Thomas Berthelet, nere to the cundite at the sygne of the Lucrece, [1533?]]. EEBO ID: 99845542.

34. 1533. Walter, William. The spectacle of louers here after foloweth a lytell contrauers dyalogue bytwene loue and councell, with many goodly argumentes of good women and bad, very compendyous to all estates, newly compyled by wyllyam walter seruaunt vnto syr Henry Marnaye knyght Chauncelour of the Duchye of Lancastre.. [Imprynted at London : In Fletestrete at the sygne of the Sonne by me Wynkyn de worde, [1533?]]. EEBO ID: 99846880.

35. 1534. Erasmus, Desiderius; Andrelini, Publio Fausto (attrib. author.). The dialoge betwene Iulius the seconde, Genius, and saynt Peter. Reader, refrayne from laughynge... At London, : by Robert Copla[n]de, for Iohan Byddell, nexte to flete brydge., [1534?].. EEBO ID: 180867310.

36. 1534. Erasmus, Desiderius. [Ye dyaloge called Funus]. [At London : By Robert copland, [sic] for Iohan Byddell, otherwyse Salysbury. the .v. daye of Ianuary, and be for to sell lat ye sygne of our lady of pyte nexte to flete brydge, [1534]]. EEBO ID: 99853331.

37. 1535. Erasmus, Desiderius; Andrelini, Publio Fausto. The dyaloge bytwene Iulius the seconde, Genius, and saynt Peter. […]. [Imprynted at London : By Iohn Byddell, dwellynge in fletestrete at the sygne of the Sonne agaynste the Cundyte. The yere of our lorde, M.CCCCC [and] xxxv. [1535]]. EEBO ID: 99839557.

38. 1535. Calverley, William. A dyalogue bitwene the playntife and the defendaunt. Compyled by Wylliam Caluerley, whyles he was prisoner in the towre of London. [Printed at London : By Thomas Godfray, [1535?]]. EEBO ID: 99840600.

39. 1536. Gwynneth, John. The co[n]futacyon of the fyrst parte of Frythes boke with a dysputacyon before whether it be possyble for any heretike to know that hym selfe is one or not. And also an other, whether it be wors to denye directely more or lesse of the fayth, put forth by Iohn Gwynneth clerke.. [St. Albans : Printed by J. Herford for R. Stevenage], M.CCCCC.XXXVI. [1536]. EEBO ID: 99839340.

40. 1539. Anon.. [Dialogue or communicacion betwene our sauiour Ihesu Chryste and a sinner, lately translated out of the Latin tonge in to englyshe.]. [Newly imprynted at London : In south wark by Johan Redman, for Robert Redman, [1539?]]. EEBO ID: 99842072.

41. 1540. Elyot, Thomas, Sir. Pasquyll the playne. [Londini : In aedibus Thomae Bertheleti typis impress.], Anno .M.D.XL. [1540]. EEBO ID: 99844428.

42. 1542. Burdet, Robert; Vaughan, Robert,. A dyalogue defensyue for women, agaynst malycyous detractoures. [[London] : Imprynted by me Robert Wyer, for Rycharde Banckes, [1542]]. EEBO ID: 99846808.

43. 1543. Saint German, Christopher. The dialogues in Englysshe, bytwene a Doctour of dyuynyte [and] a stude[n]t in the lawes of Engla[n]de, newly corrected and imprinted with newe addycyons. [Imprynted at London : In Fletestrete at the sygne of the George nexte to saynt Dunstones church by Wyllyam Myddylton, in the yere of our Lorde a M.CCCCC.xliii. [1543]]. EEBO ID: 99851557.
[elejére]

44. 1545. Legate, Robert. A briefe catechisme and dialogue betwene the husbande and his wyfe contaynynge a pyththy [sic] declaracyon of the Pater noster, Crede, and tene commaundementes, very necessary for all men to knowe. Ite[m] dyuerse other dialogues betwene the truthe and the unlearned man: wherein the truthe (which is Goddes worde) teacheth all symple and ignoraunte people what is necessary for them to knowe vnto their saluacyon.. [Printed at Wesell [i.e. Antwerp : S. Mierdman], in the yeare of our Lorde. 1545 the .xv. of Nouembre] [1545]. EEBO ID: 99839844.

45. 1545. Elyot, Thomas, Sir. The defence of good women deuised and made by Sir Thomas Elyot knyght.. [Londini : In aedibus Thomae Bertheleti typis impress.], Anno. M.D.XL.V. [1545]. EEBO ID: 99841220.

46. 1546. Heywood, John. A dialogue conteinyng the nomber in effect of all the prouerbes in the englishe tongue compacte in a matter concernyng two maner of mariages, made and set foorth by Iohn Heywood.. Londini : [Imprinted at London in Fletestrete by Thomas Berthelet prynter to the kynges hyghnesse], An. M.D.XLVI. [1546]. EEBO ID: 99841829.

47. 1547. Becon, Thomas. A newe dialog betwene thangell of God, & the shepherdes in the felde concernynge the natiuite and birthe of Jesus Christ our Lorde & Sauyoure : no lesse godlye than swete and pleasante to reade / lately compyled by T.B.. [London] : Imprynted by me John Daye dwellyng in Sepulchres paryshe a lytle aboue Holbourne conduit, [1547?]. EEBO ID: 22718647.

48. 1547. Anon.. A fruteful and a very Christen instructio[n] for childre[n] w[t] a dyalogue wherin the chyld asketh certayn questions answeryng to the same with a generall confession, and the maner of loues, the saying of Salomon in the, vi, of the Prouerbes, and also many godly lessons whiche we ought dayely to haue in our remembraunce M.D.xl,vii. God saue the kyng. [London] : Wyllyam Coplande, [for Rychard Kele], [1547]. EEBO ID: 99855619.

49. 1548. Shepherd, Luke. John Bon and Mast Person. [London : Imprinted by J. Daye and W. Seres, 1548?]. EEBO ID: 22091476.

50. 1548. Anon.. A Dyalogue or disputacio[[n] bytwene a gentylman and a prest concernyng the Supper of ye Lorde.. [S.l. : W. Copland?, 1548]. EEBO ID: 22875842.

51. 1548. Turner, William. A newe dialogue vvherin is conteyned the examinatio[n] of the messe and of that kind of priesthode, whiche is ordeyned to saye messe: and to offer vp for remission of synne, the body [and] bloud of Christe againe.. Imprinted at London : By [E. Whitchurch for] Jhon Day and William Seres .. , [1548?]. EEBO ID: 99840701.

52. 1548. Turner, William. A newe dialogue vvherin is conteyned the examinatio[n] of the messe and of that kind of priesthode, whiche is ordeyned to saye messe: and to offer vp for remission of synne, the body [and] bloud of Christe againe.. Imprinted at London : By [E. Whitchurch for] Jhon Day and William Seres, dwellyng in Sepulchres Parish at the signe of the Resurrectio[n] a litle aboue Holbourne Conduite, [1548?]. EEBO ID: 99840703.

53. 1548. Anon.. A goodly dyalogue betwene knowledge and symplicitie. Imprinted at London : By Anthony Scoloker and Willyam Seres. Dwellyng wythout Aldersgate. Cum gratia et priuilegio ad imprimendum solum, [1548]. EEBO ID: 99841063.

54. 1548. Turner, William. A new dialogue vvherin is conteyned the examinatio[n] of the messe and of that kynde of priesthode, whych is ordeined to saye messe: and to offer vp for remyssyon of synne, the body and bloud of Christe agayne.. [London : W. Hill, 1548]. EEBO ID: 99843722.

55. 1548. Lynne, Walter; Luther, Martin. The vertuous scholehous of vngracious women A godly dialogue or communication of two systers […]. [London : [S. Mierdman for W. Lynne, 1548?]]. EEBO ID: 99851007.

56. 1549. Turner, William. A newe dialogue wherin is conteyned the examinacion of the messe and of ye kynde of priesthode, whiche is ordayned to say messe: and to offre vp for remyssion of synne, the body [and] bloud of Christe agayne.. [London] : Imprynted by me Richarde wyer, [1549?]. EEBO ID: 99840705.

57. 1549. Heywood, John. [A dialogue conteinyng the nomber in effect of all the prouerbes in the englishe tongue compacte in a matter concernyng the maner of mariages, made and set foorth by Ioh[a]n Heywood.]. [Imprinted at London : In Fletestrete, in the house of Thomas Berthelet, [1550]]. EEBO ID: 99845403.

58. 1550. Anon.. A Godly dyalogue & dysputacyon betwene Pyers Plowman, and a popysh preest concernyng the supper of the Lorde no lesse frutefell then necessarye to be noted of al Christen men specyally considering the great controuerses & varyaunces had therin now in your tyme.. [S.l. : W. Copland, ca. 1550]. EEBO ID: 20242554.

59. 1550. Anon.. A goodly dyalogue & dysputacion betwene Pyers plowman, & a popysh preest, concernynge the supper of the lorde, no lesse frutefull then necessarye to be noted of all christen men, specyallye consydering the great controuersies & variaunces had therin now in our tyme.. [London : W. Copland, 1550]. EEBO ID: 259710195.

60. 1550. Allen, Edmund. A shorte cathechisme A briefe and godly bringinge vp of youth, in the knowlege and co[m]maundementes of God in fayth, prayer and other articles, necessary to be knowen of all those that wilbe partakers of the kyngdom of Jesus Christ: set forth in maner of a dialogue.. [[Zurich : C. Froschauer], the yeare after the creation of the worlde 5525. and after the byrthe of oure Sauiour 1550]. EEBO ID: 99844554.

61. 1550. Harrys, William; Allen, Edmund,. The market or fayre of vsurers A newe pasquillus or dialogue agaynst vsurye, howe and where it is forbidden, [and] what punyshement belongeth vnto it, [and] whether (for ye mayntenau[n]ce of the necessary trades of marchaundise) it maye be forborne, and ought to be punyshed or not, the chief articles wherof shall apeare vnto the reader in the next pagine. Newely translated out of the high Almaigne, by William Harrys.. [Imprinted at London : By Steuen Mierdman] Cum priuilegio ad quinquennium, An. M.D.L. [1550]. EEBO ID: 99845474.

62. 1551. Bullinger, Heinrich; Véron, John. A most necessary & frutefull dialogue, betwene [the] seditious libertin or rebel Anabaptist, & the true obedient christia[n] wherin, as in a mirrour or glasse ye shal se [the] excellencte and worthynesse of a christia[n] magistrate: & again what obedience is due vnto publique rulers of all th[os]e [that] professe Christ yea, though [the] rulers, in externe & outward thinges, to their vtter dampnatyon, do otherwyse then well: translated out of Latyn into Englishe, by Iho[n] Veron Senonoys.. [[Worcester] : Imprynted the third daye of Aprill. Anno. Do. 1551. At Worceter in ye hygh strete, by Ihon Oswen. They be also to sell at Shrewesbury. Cum priuligio ad imprimendum solum, [1551]]. EEBO ID: 99848567.

63. 1552. Calvin, Jean. Le catechisme de Geneue c’est ŕ dire le formulaire d’instruire les enfans en la Chrestienté fait en maniere de dialogue, ou le ministre interrogue, & l’enfant respond. Par M. Iean Caluin.. A Londres : [T. Berthelet? for T. Gaultier?], 1552.. EEBO ID: 99845258.

64. 1553. Barlow, William. A dialoge describing the originall ground of these Lutheran faccions, and many of their abuses, compyled by syr William Barlow chanon, late byshop of Bathe. [Prynted at London : In Paules Churcheyard by Iohn Cawood], Anno. 1553.. EEBO ID: 99836871.

65. 1554. Saint German, Christopher. The dyaloges in Englysshe betwene a doctour of diuinitie and a studet in the lawes of Englăd. Londini : In aedibus Richardi Toteli, An. 1554.. EEBO ID: 33150958.

66. 1554. Gwynneth, John. A declaracion of the state, wherin all heretikes dooe leade their liues and also of their continuall indeuer, and propre fruictes, which beginneth in the. 38. chapiter, and so to thende of the woorke. By Iohn Gwynnethe clerke.. Londini : [In Fletestrete in the hous of Thomas Berthelet], 1554.. EEBO ID: 99839343.

67. 1554. Lindsay, David, Sir. Ane dialog betuix Experience and ane courteour off the miserabyll estait of the warld. Compylit be Schir Dauid Lyndesay of ye Mont Knycht alias, Lyone Kyng of Armes. And is deuidit in foure partis. As efter followis. .&c.. [Edinburgh? or St. Andrews?] : And imprentit [by J. Scot] at the conmand and expensis off Doctor, Machabeus, in Copma[n]houin, [1554]. EEBO ID: 99845098.

68. 1554. Anon.. A dialogue or Familiar talke betwene two neighbours co[n]cernyng the chyefest ceremonyes, that were, by the mighti power of Gods most holie pure worde, suppressed in Englande, and nowe for vnworthines, set vp agayne by the bishoppes, the impes of Antichrist: right learned, profitable, and pleasaunt to be read, for the comfort of weake co[n]sciences in these troublous daies. Read first, and then iudge.. From Roane [i.e. London?] : By Michael Wodde [i.e. John Day], the .xx. of February. Anno. Domi, M.D.L.IIII. [1554]. EEBO ID: 99850762.

69. 1555. Menewe, Gracious; Becon, Thomas. A plaine subuersyon or turnyng vp syde down of all the argumentes, that the Popecatholykes can make for the maintenaunce of auricular confession with a moste wholsome doctryne touchyng the due obedience, that we owe vnto ciuill magistrates, made dialogue wyse betwene the prentyse and the priest by Gracyous Menewe.. [Wesel? : Printed by H. Singleton?, 1555?]. EEBO ID: 99845617.

70. 1556. DuVal, P.; Pownall, Robert. A litell dialogue off [sic] the Consolator cőfortynge the Churche in hyr afflictions, taken out off [sic] the 129. psalme. / Composed in freche by M. Peter du Val. ; And translated into Englyshe by Robart Pownoll. Anno 1556 Mes Junij... [Wesel? : J. Lambrecht?], Anno .1556. Mens .Junij .14… EEBO ID: 82474805.

71. 1556. Gosynhyll, Edward. A dialogue bytwene the commune secretary and jalowsye, touchynge the vnstablenesst [sic] of harlottes. [Imprynted at London : In Crede Lane, by Iohn Kynge, [1556?]]. EEBO ID: 99841050.

72. 1556. Heywood, John. A dialogue conteining the nomber in effeet of all the prouerbs in the Englishe tounge compact in a matter concernynge two maner of mariages, made and set foorthe by Iohn Heiwood.. Londini : [In Fletestrete, by Thomas Powell], 1556.. EEBO ID: 99851100.

73. 1558. Lindsay, David, Sir. Ane dialog betuix Experience and ane courteour Off the miserabill estait of the warld. Compilit be Schir Dauid Lyndesay of ye Mont knycht alias, Lyone Kyng of Armes. And is deuidit in foure partis. As efter followis. [et]c.. And imprentit [in Rouen? : By J. Petit?] at the command, and expenses of Maister Samuel Iascuy, in Paris, 1558.. EEBO ID: 99845107.

74. 1559. Bullein, William. A newe boke of phisicke called ye gouernment of health wherin be vttred many notable rules for ma[n]s preseruacio[n], with sondry simples [et] other matters, no lesse fruitfull then profitable: collect out of many approued authours. Reduced into the forme of a dialogue, for the better vnderstanding of thunlearned. Wherunto is added a sufferain regiment against the pestilence. By VVilliam Bullein.. [London] : 1559. Imprinted at London by Ihon Day, dwelling ouer Aldersgate beneath S. Martines. Cum priuilegio ad imprimendum solum, [1559]. EEBO ID: 99840531.

75. 1559. Lindsay, David, Sir. Ane dialog betuix Experience and ane courteour Off the miserabyll estait of the warld. Compylit be Schir Dauid Lyndesay of the mont knycht alias, Lyone Kyng of Armes. And is deuidit in four partis. As efter followis.. And imprentit [in Edinburgh : by J. Scot] at the command and expensis of Doctor Nachabeus in Copmanhouin, [1559]. EEBO ID: 99898662.
[elejére]

76. 1561. Heywood, John. A dialogue, co[n]teyninge the number in effecte of all the prouerbes in the Englishe tunge co[m]pact in a matter concerninge twoo maner of …. Londini : [O. Rogers?], 1561.. EEBO ID: 99852826.

77. 1562. Heywood, John. Iohn Heywoodes woorkes A dialogue conteyning the number of the effectuall prouerbes in the Englishe tounge, compact in a matter concernynge two maner of maryages. With one hundred of epigrammes: and thrée hundred of epigrammes vpon thrée hundred prouerbes: and a fifth hundred of epigrams. Whervnto are now newly added a syxt hundred of epigrams by the sayde Iohn Heywood.. Londini : [Imprinted at London in Fléetestrete by Thomas Powell], Anno christi. 1562.. EEBO ID: 99839771.

78. 1562. Véron, John. A stronge defence of the maryage of pryestes agaynste the Pope Eustachians, and Tatanites of our time, made dialogue wise by Iohn Veron, betwixte Robin Papyste, and the true Christian.. Imprynted at London : In Fletestrete nere to Sainct Dunstons Churche by Thomas Marshe, [1562?]. EEBO ID: 99841943.

79. 1562. Bullein, William. Bulleins bulwarke of defe[n]ce againste all sicknes, sornes, and woundes, that dooe daily assaulte mankinde, whiche bulwarke is kepte with Hillarius the gardiner, Health the phisician, with their chyrurgian, to helpe the wounded soldiors. Gathered and practised fro[m] the moste worthie learned, bothe old and newe: to the greate comforte of mankinde: doen by Williyam Bulleyn, and ended this Marche. anno salutis. 1562.. Imprinted at London : By Ihon Kyngston, [1562]. EEBO ID: 99842834.

80. 1562. Ravisius Textor, Joannes; Udall, Nicholas,. A new enterlude called Thersytes thys enterlude folowynge dothe declare howe that the greatest boesters are not the greatest doers. The names of the players Thersites a boster. Mulciber a smyth. Mater a mother. Miles a knyght. Telemachus a childe.. [Imprínted at London : By Iohn Tysdale and are to be solde at hys shop in the vpper ende of Lombard strete, in Alhallowes churche yarde neare vntoo grace church, [1562?]]. EEBO ID: 99846769.

81. 1562. Haddon, Walter; Seres, William; E. C.. A dialogue agaynst the tyrannye of the Papistes. Translated out of Latin into Englysse, by E.C.. [London] : 17. Septembre. 1562. VV. S[eres], [1562]. EEBO ID: 99855321.

82. 1563. Gale, Thomas. Certaine vvorkes of chirurgerie, nevvly compiled and published by Thomas Gale, maister in chirurgerie. Prynted at London : By Rouland Hall [for Thomas Gale], [1563, i.e. 1564?]. EEBO ID: 99838567.

83. 1564. Bullein, William. A dialogue bothe pleasaunte and pietifull wherein is a goodly regimente against the feuer pestilence with a consolacion and comfort against death / newly corrected by Willyam Belleyn, the autour thereof.. Imprinted at London : By Ihon Kingston, M.D.LXIIII [1564]. EEBO ID: 22157977.

84. 1564. Bullein, William. [A dialogue both pleasant and piety-full, against the fever pestilence.]. [London : John Kingston, 1564]. EEBO ID: 99845142.

85. 1564. Collenuccio, Pandolfo; Geuffroy, Antoine. A pleasaunt dialogue or disputation betweene the cap, and the head. Imprinted at London : By Henry Denham, for Lucas Harrison, dvvelling in Paules Churchyarde at the signe of the Crane, Anno. 1564 Nouembris. II.. EEBO ID: 99854032.

86. 1565. Collenuccio, Pandolfo. A pleasaunt dialogne [sic] or disputation betweene the cap, and the head. Imprinted at London : By Henry Denham, for Lucas Harryson dvvelling in Paules Churchyarde at the signe of the Crane, Anno. 1565. Februarij. 19.. EEBO ID: 99841062.

87. 1565. Saint German, Christopher. The dyaloges in Englishe, betwene a Doctour of diuinitie, and a student in the lawes of Englande, newely corrected and imprinted wyth new addicions. Cum priuilegio ad imprimendum solum. [Londini : In aedibvs Richardi Tottelli, An. 1554 [i.e. 1565?]]. EEBO ID: 99851560.

88. 1566. Lindsay, David, Sir. A dialogue betweene experience and a courtier, of the miserable estate of the worlde first compiled in the Schottishe tongue, by Syr Dauid Lyndsey … ; now newly corrected, and made perfit Englishe … ; hereunto are anexid certaine other pithy pieces of woorkes inuented by the said knight …. Imprinted at London : By Thomas Purfoote, and William Pickering …, 1566.. EEBO ID: 20229206.

89. 1566. Heywood, John. Iohn Heywoodes woorkes A dialogue conteyning the number of the effectuall prouerbes in the English tonge, compact in a matter concernynge two maner of mariages. With one hundred of epigrammes: and three hundred of epigrammes vpo[n] thrée hundred prouerbes: and a fifth hundred of epigrams. Whereunto are now newly added a sixte hundred of epigrams by the sayde Iohn Heywood.. Londini : [Printed by Henry Wykes], 1566.. EEBO ID: 99839790.

90. 1566. Curione, Celio Secondo; Page, William; Painter, William. Pasquine in a traunce a Christian and learned dialogue (contayning wonderfull and most strange newes out of heauen, purgatorie, and hell) wherein besydes Christes truth playnely set forth, ye shall also finde a numbre of pleasaunt hystories, discouering all the crafty conueyaunces of Antechrist. Whereunto are added certayne questions then put forth by Pasquine, to haue bene disputed in the Councell of Trent. Turned but lately out of the Italian into this tongue, by W.P. Seene allowed [sic] according to the order appointed in the Queenes Maiesties iniunctions.. Imprinted at London : By VVylliam Seres dwelling at the weast ende of Paules at the signe of the Hedgehogge, [1566?]. EEBO ID: 99844805.

91. 1567. Anon.. Mery tales, wittie questions, and quicke answeres. Very pleasant to be readde... Imprinted at London, : In Fleetestreate, by H. VVykes., 1567… EEBO ID: 72803119.

92. 1569. Pyrrye, C.. The praise and dispraise of women very fruitfull to the well disposed minde, and delectable to the readers therof. And a fruitfull shorte dialogue vppon the sentence, know before thou knitte. C. Pyrrye.. Imprinted at London : In Fleetstreete, by William How, [1569]. EEBO ID: 99846078.

93. 1569. Peele, James. The pathe waye to perfectnes, in th’accomptes of debitour, and creditour in manner of a dialogue, very pleasaunte and proffitable for marchauntes and all other that minde to frequente the same: once agayne set forthe, and verie muche enlarged. By Iames Peele citizen and salter of London, clercke of Christes Hospitall, practizer and teacher of the same.. Imprinted at London : In Paules Churchyarde. By Thomas Purfoote, dwellinge at the signe of the Lucrece, 16. August [1569]. EEBO ID: 99847102.

94. 1569. Saint German, Christopher. The dialoges in English, betwene a Doctour of diuinitye, and a student in the lawes of England, newelye corrected and imprinted wyth new addicions. Cum priuilegio ad imprimendum solum. [Londini : In aedibus Richardi Tottelli, An. 1569]. EEBO ID: 99851582.

95. 1569. Caussé, Barthélemy; Stocker, Thomas (attributed name.). The very true shield, and buckler of faith Wherein is intreated. 23. articles of religion: written dialogue wise, first in French, by Bartholomew Cause: and now translated into English, by T.S. Seene and allowed according to the order appointed.. Imprinted at London : By Henry Wykes dwelling in Fleet streat, at the signe of the blacke Elephant, Anno. 1569.. EEBO ID: 99855728.

96. 1570. Rouspeau, Yves; R. B.. A treatise of the preparation to the holy supper of our onely saueour and redeemer, Iesus Christe Necessarie for all them that vvil vworthely approche to the Lordes holy table. Also a dialogue containing the principall points, which they that wil recieue the Supper ought to knowe and vnderstand. By Yues Rouspeau minister of the vvord of God. Ttanslated [sic] out of French into English by R.B.. Printed at London : By [Iohn Allde for] Lucas Harison, [1570?]. EEBO ID: 99842386.

97. 1572. Anon.. Ane Discourse tuiching the estait present in October anno Domini 1571. Imprentit at Sanctandrois : Be Robert Lekpreuik, M. D. LXXII [1572]. EEBO ID: 22296333.

98. 1572. Wilson, Thomas. A discourse vppon vsurye by vvaye of dialogue and oracions, for the better varietye, and more delite of all those, that shall reade thys treatise. By Thomas Wilson, doctor of the ciuill lawes, one of the masters of her maiesties honorable courte of requestes. Seene & allowed, according to the Queenes Maiesties iniunctions.. [Londini : In aedibus Rychardi Tottelli], 1572.. EEBO ID: 99855308.

99. 1573. More, Thomas, Sir, Saint; Fowler, John. A dialogue of cumfort against tribulation, made by the right vertuous, wise and learned man, Sir Thomas More, sometime L. Chanceller of England, which he wrote in the Tower of London, An. 1534. and entituled thus: = A dialogue of cumfort against tribulation, made by an Hungarian in Latin, and translated out of Latin into French, [and] out of French into English. Antuerpiae : Apud Iohannem Foulerum, Anglum, M.D.LXXIII. [1573]. EEBO ID: 99848125.

100. 1573. Bullein, William. A dialogue bothe pleasaunt and pietifull, wherein is a godlie regiment against the feuer pestilence with a consolation and comforte againste death. Newlie corrected by William Bullein, the authour threof.. Imprinted at London, : by Ihon Kingston, Iulij. 1573.. EEBO ID: 99854056.
[elejére]

101. 1574. Barnaud, Nicolas; Bčze, Théodore de; Hotman, François. Le reveille-matin des francois, et de levrs voisins composé par Eusebe Philadelphe cosmopolite, en forme de dialogues.. A Edimbovrg : De l’imprimerie de Iaques Iames, I574.. EEBO ID: 20180997.

102. 1574. Davidson, John. Ane dialog or [mu]tuall ta[lking betu]ix a [clerk] and [ane cour]teour, [co]ncerning [four parische kirks] till [a]ne minister …. [Edinburgh : R. Lekpreuik, 1574].. EEBO ID: 60449160.

103. 1574. Barnaud, Nicolas; Bčze, Théodore de; Hotman, François. Le reveille-matin des Francois, et de leurs voisins. Composé par Eusebe Philadelphe cosmopolite, en forme de dialogues. A Edimbourg : De l’impremerie de Iaques Iames. Auec permission, 1574.. EEBO ID: 99837042.

104. 1574. Barnaud, Nicolas; Bčze, Théodore de; Hotman, François. Dialogi ab Eusebio Philadelpho in Gallorum et caeterarum nationum gratiam compositi, quorum primus ab ipso auctore recognitus & auctus: alter verň in lucem nunc primum editus fuit.. Edimburgi : Ex typographia Iacobi Iamaei, 1574.. EEBO ID: 99837571.

105. 1574. Rich, Barnabe. A right exelent and pleasaunt dialogue, betwene Mercury and an English souldier contayning his supplication to Mars: bevvtified with sundry worthy histories, rare inuentions, and politike deuises. wrytten by B. Rich: gen. 1574.. [London : J. Day] These bookes are to be sold [by H. Disle] at the corner shop, at the South west doore of Paules church, [1574]. EEBO ID: 99841802.

106. 1574. Barnaud, Nicolas; Bčze, Théodore de; Hotman, François. Le reveille-matin des Francois, et de leurs voisins. Composé par Eusebe Philadelphe cosmopolite, en forme de dialogues. A Edimbourg : De l’impremerie de Iaques Iames. Auec permission, 1574.. EEBO ID: 99856075.

107. 1575. Lindsay, David, Sir. A dialogue betweene Experience and a courtier, of the miserable state of the worlde. Compiled in the Scottish tung by Syr Dauid Lindsey Knight, a man of great learning and science: first turned and made perfect Englishe: and now the seconde time corrected and amended according to the first copie. … Heerevnto also are annexed certein other works inuented by the sayde knight, as may more at large appeare in a table following. Imprinted at London : In Paules Churchyarde by Thomas Purfoote, Anno Domini. 1575.. EEBO ID: 99844212.

108. 1575. Daneau, Lambert; Twyne, Thomas,. A dialogue of witches, in foretime named lot-tellers, and novv commonly called sorcerers VVherein is declared breefely and effectually, vvhat soueuer may be required, touching that argument. A treatise very profitable … and right necessary for iudges to vnderstande, which sit vpon lyfe and death. Written in Latin by Lambertus Danaeus. And now translated into English.. [London] : Printed by [T. East? for] R. W[atkins], 1575.. EEBO ID: 99844869.

109. 1575. Saint German, Christopher. The dialoges in Englishe, betweene a Doctor of Diuinitie, and a student in the lawes of Englande, newely corrected and imprynted wyth new addicions. Cum priuilegio ad imprimendum solum. [Londini : In aedibus Richardi Tottelli, Anno. 1575]. EEBO ID: 99851583.

110. 1575. Corro, Antonio del. A theological dialogue Wherin the Epistle of S. Paul the Apostle to the Romanes is expounded. Gathered and set together out of the readings of Antonie Corranus of Siuille, professor of Diuinitie.. Imprinted at London : By Thomas Purfoote, dwelling in Paules Churchyarde at the signe of the Lucrece, An. 1575.. EEBO ID: 99851898.

111. 1577. Roger, Baynes. The praise of solitarinesse set down in the forme of a dialogue, wherein is conteyned, a discourse philosophical, of the lyfe actiue, and contemplatiue.. Imprinted at London : By Francis Coldocke and Henry Bynneman, 1577.. EEBO ID: 99837395.

112. 1577. Heywood, John. Iohn Heywoodes vvoorkes A dialogue conteyning the number of the effectuall prouerbes in the English tongue, compacte in a matter concerning two maner of mariages. With one hu[n]dreth of epigrammes: and three hundreth of epigrammes vppon three hundreth prouerbes: and a fifth hundred of epigrammes. Wherunto are now newly added a sixte hundred of epigrammes by the saide Iohn Heywoode. Anno Domini. 1576.. Imprinted at London : In Fleetestreate neare to S. Dunstanes Churche by Thomas Marsh, [1577]. EEBO ID: 99839791.

113. 1577. Monardes, Nicolás; Frampton, John. Ioyfull nevves out of the newe founde worlde wherein is declared the rare and singuler vertues of diuerse and sundrie hearbes, trees, oyles, plantes, and stones, with their aplications, aswell for phisicke as chirurgerie, the saied beyng well applied bryngeth suche present remedie for all deseases, as maie seme altogether incredible: notwithstandyng by practize founde out, to bee true: also the portrature of the saied hearbes, very aptly discribed: Englished by Ihon Frampton marchaunt.. Imprinted at London : In Poules Churche-yarde, by Willyam Norton, Anno Domini. 1577 [i.e. 1580?].. EEBO ID: 99857164.

114. 1578. Daneau, Lambert; Twyne, Thomas. The wonderfull vvoorkmanship of the world wherin is conteined an excellent discourse of Christian naturall philosophie, concernyng the fourme, knowledge, and vse of all thinges created: specially gathered out of the fountaines of holy Scripture, by Lambertus Danaeus: and now Englished, by T.T.. Imprinted at London : [By John Kingston] for Andrew Maunsell, in Paules Church-yard at the signe of the Parret, 1578.. EEBO ID: 99840885.

115. 1578. Rouspeau, Yves; R. B.. A treatise of the preparation to the holy supper of our onely sauiour and redeemer, Iesus Christe Necessarie for all them that will worthily approch to the Lords holy table. Also a dialogue containing the principall points, which they that will receiue the supper, ought to knowe, and vnderstande. By Yues Rouspeav, minister of the woord of God. And translated out French, into Englishe, by R. B.. Imprinted at London : [By Thomas Dawson], for Thomas Woodcocke, dwelling in Paules Churchyard, [1578]. EEBO ID: 99847350.

116. 1578. Bullein, William. A dialogue bothe pleasant and pitifull wherein is a godlie regimente against the feuer pestile[n]ce, with a consolation and comfort against death. Newlie corrected by W. Bullein, the author thereof.. Imprinted at London : By Ihon Kyngston, 1578.. EEBO ID: 99848294.

117. 1578. Rhegius, Urbanus; Hilton, W.. The sermon, which Christ made on the way to Emaus to those two sorowfull disciples, set downe in a dialogue by D. Vrbane Regius, wherein he hath gathered and expounded the chiefe prophecies of the old Testament concerning Christ. At London : Printed by Iohn Daye dwelling ouer Aldersgate and are to be sould at his long shop at the west dore of Paules, Anno. 1578.. EEBO ID: 99851001.

118. 1579. Salter, Thomas. A mirrhor mete for all mothers, matrones, and maidens, intituled the Mirrhor of Modestie no lesse profitable and pleasant, then necessarie to bee read and practiced.. Imprinted at London : [By J. Kingston] for Edward White, at the little Northdore of Paules at the signe of the Gun, [1579]. EEBO ID: 99837455.

119. 1579. Rouspeau, Yves; R. B.. A treatise of the preparation to the holy Supper of our onely Sauiour and Redeemer, Iesus Christe Necessarie for al them that will worthily approch to the Lordes holy table. Also a dialogue co[n]teining the principal points, which they that will receiue the Supper, ought to know and vnderstande. By Yues Rouspeau, minister of the worde of God. And translated out of Frenche, into Englishe, by R.B.. Imprinted at London : [At the three Cranes in the Vinetree by Thomas Dawson] for Thomas Woodcoke, dwelling in Paules Churchyard at the signe of the blacke Beare, 1579.. EEBO ID: 99841407.

120. 1579. Buchanan, George; Maitland, Thomas. De iure regni apud Scotos dialogus, authore Georgio Buchanano Scoto.. Edinburgi : Apud Iohannem Rosseum, pro Henrico Charteris, Anno. Do. 1579. Cum priuilegio regali.. EEBO ID: 99841779.

121. 1579. Buchanan, George; Maitland, Thomas. De iure regni apud Scotos dialogus, authore Georgio Buchanano Scoto.. [Edinburgh : Printed by John Ross], Anno Do. 1579.. EEBO ID: 99841780.

122. 1579. Bullein, William. Bulleins bulwarke of defence against all sicknesse, soarenesse, and vvoundes that doe dayly assaulte mankinde: which bulwarke is kept with Hilarius the gardener, [and] Health the phisicion, with the chirurgian, to helpe the wounded soldiours. Gathered and practised from the most worthy learned, both olde and new: to the great comfort of mankinde: by VVilliam Bullein, Doctor of Phisicke. 1562.. Imprinted at London : By Thomas Marshe, dwellinge in Fleetestreate neare vnto Saincte Dunstanes Church, 1579.. EEBO ID: 99842836.

123. 1579. T. N.; Nicholas, Thomas. A pleasant dialogue. betweene a lady called Listra, and a pilgrim Concerning the gouernment and common weale of the great prouince of Crangalor. 1579.. Imprinted at London : By Iohn Charlewood, dwelling in Barbican at the signe of the halfe Egle and Keye, [1579]. EEBO ID: 99845688.

124. 1579. Viret, Pierre; Calvin, Jean; Brooke, John. The Christian disputations, by Master Peter Viret. Deuided into three partes, dialogue wise: set out with such grace, that it cannot be, but that a man shall take greate pleasure in the reading thereoff. Translated out of French into English, by Iohn Brooke of Ashe. Imprinted at London : By Thomas East, 1579.. EEBO ID: 99854400.
[elejére]

125. 1580. Lupton, Thomas. Siuqila too good, to be true : omen : though so at a vewe yet all I tolde you is true, I vpholde you, now cease to aske why? for I can not lye : herein is shewed by way of dialogue, the wonderful maners of the people of Mauqsun, with other talke not friuolous.. Printed at London : By H. Bynneman, dwelling in Thames Streate, neere vnto Baynards Castell, 1580.. EEBO ID: 22137335.

126. 1580. Anon.. A fruitfull dialogue touching the doctrine of Gods prouidence, and mans freewill [sic], so briefely and playnely sett forth, as the verye simplest may easilye vnderstand it, and be thereby enabled to encounter the aduersary. : Whereunto is annexed a right Christian epistle / made by A.G... At London : Printed by Iohn Daye dwelling ouer Aldersgate., [ca. 1580].. EEBO ID: 226854353.

127. 1580. Bird, Samuel. A friendlie communcication or dialogue betweene Paule and Damas wherein is disputed how we are to vse the pleasures of this life. By Samuel Byrd, Master of Art, and fellow not long since of Benet Colledge.. Imprinted at London : [By T. East] for Iohn Harrison the younger, dwelling in Pater noster Roe, at the signe of the Anker, and are there to be solde, 1580.. EEBO ID: 99838110.

128. 1580. Buchanan, George; Maitland, Thomas.. De iure regni apud Scotos dialogus, authore Georgio Buchanano Scoto.. [Edinburgh : Printed by John Ross], Anno Domini. 1580.. EEBO ID: 99841781.

129. 1580. Buchanan, George; Maitland, Thomas, (attributed name.). De iure regni apud Scotos dialogus, auctore Georgio Buchanano Scoto. Ad Iacobum VI. Scotorum Regem. M. D. LXXX.. [Antwerp] : [G. van den Rade] Ad exemplar Ioannis Rossei. Edinburgi, cum priuilegio Scotorum Regis, [1580]. EEBO ID: 99846562.

130. 1580. Anon.. The ruinate fall of the Pope Vsury, deriued from the Pope Idolatrie/ reueled by a Saxon of antiquitie... Jmprinted at London : by Iohn Allde and [i.e. for] John Hunter dwelling on London bridge nye vnto the drawe bridge., [ca. 1580].. EEBO ID: 99846816.

131. 1580. Saint German, Christopher. The dialoges in English, betwene a Docter of Diuinity, and a student in the lawes of England, newly corrected and imprinted, with new additions. Cum priuilegio ad imprimendum solum. [Londini : In aedibus Richardi Tottelli, anno. 1580]. EEBO ID: 99851584.

132. 1580. Charke, William; Francke, Christian. An answere to a seditious pamphlet lately cast abroade by a Iesuite with a discouerie of that blasphemous sect. By William Charke.. Imprinted at London : By Christopher Barker, printer to the Queenes most excellent Maiestie, Anno 1580.. EEBO ID: 99854437.

133. 1580. Mexía, Pedro; Newton, Thomas. A pleasaunt dialogue, concerning phisicke and phisitions. Imprinted at London : By Iohn Charlewood, 1580.. EEBO ID: 99855588.

134. 1580. Monardes, Nicolás; Frampton, John. Ioyfull newes out of the newfound world wherein are declared the rare and singular vertues of diuers and sundrie herbs, trees, oyles, plants, [and] stones, with their applications, aswell to the vse of phisicke, as chirurgery: which being wel applied, bring such present remedy for all diseases, as may seeme altogether incredible: notwithstanding by practize found out, to be true. Also the portrature of the sayde herbes, very aptly described: Englished by Iohn Frampton merchant. Newly corrected as by conference with the olde copies may a[ppear]e. Wherevnto are added three other boo[kes tre]ating of the Bezaar stone, the herbe es[cuer conera], the properties of yron and steele, in medicine and the benefite of snowe.. Imprinted at London : in Paules Churchyard at the signe of the Quenes Armes, by [Thomas Dawson for] William Norton, 1580.. EEBO ID: 99898811.

135. 1581. Lindsay, David, Sir. Because that I was olde …. Imprinted at London : by Thomas Purfoote, dwelling in Newgate Market within the New Rentes, [1581].. EEBO ID: 226319762.

136. 1581. Lupton, Thomas. The second part and knitting vp of the boke entituled Too good to be true. Wherein is continued the discourse of the wonderfull lawes, commendable customes, & strange manners of the people of Mauqsun. / Newely penned and published, by Thomas Lupton.. At London : Printed by Henry Binneman., Anno Domini. 1581.. EEBO ID: 44920363.

137. 1581. Gifford, George. A briefe discourse of certaine points of the religion which is among the common sort of Christians, which may bee termed the countrie diuinitie. With a manifest confutation of the same, after the order of a dialogue. / Compiled by George Gifforde... Imprinted at London at the three Cranes in the vintree, : by Thomas Dawson, for Tobie Cooke, dwelling at the Tigrees [sic] head in Paules Churchyard., 1581… EEBO ID: 603870301.

138. 1581. Gifford, George. A briefe discourse of certaine points of the religion which is among the common sort of Christians, which may bee termed the countrie diuinitie With a manifest confutation of the same, after the order of a dialogue / compiled by George Gifforde... Imprinted at London : for Toby Cook dwelling at the Tigres head in Paules churchyard and are there to bee solde., 1581… EEBO ID: 71305129.

139. 1581. Batt, Barthélemy; Lowth, William. The Christian mans closet Wherein is conteined a large discourse of the godly training vp of children: as also of those duties that children owe vnto their parents, made dialogue wise, very pleasant to reade, and most profitable to practise, collected in Latin by Bartholomew Batty of Alostensis. And nowe Englished by William Lowth.. Imprinted at London : At the three Cranes in the Vintree, by Thomas dawson, and Gregorie Seton and are to be solde at the signe of the Hedgehog in Paules Churchyarde, 1581.. EEBO ID: 99836915.

140. 1581. Blandie, William; Gates, Geffrey. The castle, or picture of pollicy shewing forth most liuely, the face, body and partes of a commonwealth, the duety quality, profession of a perfect and absolute souldiar, the martiall feates encounters and skirmishes lately done by our English nation, vnder the conduct of the most noble and famous Gentleman M. Iohn Noris Generall of the Army of the states in Friseland. The names of many worthy and famous gentlemen which liue and haue this present yeare. 1580. ended theyr liues in that land most honorably. Handled in manner of a dialogue betwixt Gefferay Gate, and William Blandy, souldiars. Anno 1581.. At London : Printed by Iohn Daye, dwelling ouer Aldersgate, [1581]. EEBO ID: 99840342.

141. 1581. Buchanan, George; Maitland, Thomas. De iure regni apud Scotos dialogus, auctore Georgio Buchanano Scoto. Ad Iacobum VI. Scotorum Regem.. [London] : M.D.LXXXj. [Printed by T. Dawson for E. Aggas] Ad exemplar Ioannis Rossei. Edinburgi, cum priuilegio Scotorum Regis, [1581]. EEBO ID: 99841783.

142. 1581. Lindsay, David, Sir. A dialogue betweene Experience and a courtier, of the miserable state of the worlde. Compiled in the Scottish tung by Syr Dauid Lindsey Knight, a man of great learning and science: first turned and made perfect Englishe: and now the seconde time corrected and amended according to the first copie. … Heerevnto also are annexed certain other workes inuented by the saide knight, as may more at large appeare in a table following. Imprinted at London : In Newgate Market within the New Rentes, by Thomas Purfoote, An. Dom. 1581.. EEBO ID: 99844218.

143. 1581. Lovell, Thomas. A dialogue between custom and veritie concerning the vse and abuse of dauncing and minstrelsie. Imprinted at London : At the long shop adioyning vnto Saint Mildreds Church in the Pultrie by Iohn Allde, [1581]. EEBO ID: 99845288.

144. 1581. Gilby, Anthony. A pleasant dialogue, betweene a souldior of Barwicke, and an English chaplaine Wherein are largely handled & laide open, such reasons as are brought in for maintenaunce of popishe traditions in our Eng. church. Also is collected, as in a short table, 120. particular corruptions yet remaining in our saide church, with sundrie other matters, necessary to be knowen of all persons. Togither with a letter of the same author, placed before this booke, in vvay of a preface.. [Middelburg? : Printed by R. Schilders?], 1581.. EEBO ID: 99845321.

145. 1581. Charke, William; Francke, Christian; Campion, Edmund, Saint,. An answere to a seditious pamphlet lately cast abroade by a Iesuite conteyning ix. articles heere inserted and set downe at large, with a discouerie of that blasphemous sect. By William Charke.. Imprinted at London : By Christopher Barker, printer to the Queenes most excellent Maiestie, Anno 1581.. EEBO ID: 99846445.

146. 1581. Lynne, Walter; Luther, Martin. A vvatch-vvord for vvilfull vvomen An excellent pithie dialogue betvveene two sisters, of contrary dispositio[n]s: the one a vertuous matrone: fearing God: the other a vvilfull husvvife: of disordered behauioure. Wherein is righte Christianly discoursed, what singuler commodity commeth by vertuous educatio[n], as otherwise what torment to a quiet man, a skowlding [and] vndiscrete woman is.. Imprinted at London : In Fleetestreete by Thomas Marshe, 1581.. EEBO ID: 99854117.

147. 1581. I. B.. A dialogue betweene a vertuous gentleman and a popish priest [ … ]pleasaunt and profitable, both for ministers and gentlemen, men and vvomen, old and yong, made by I.B.. Imprinted at London : By Robert Waldegraue, dwelling without Temple-barre, neere vnto Sommerset-House, 1581.. EEBO ID: 99855438.

148. 1581. Gifford, George. [A briefe discourse of certaine points of the religion, which is among the common sort of Christians. With a confutation of the same, after the order of a dialogue]. [London : for T Cook, 1581]. EEBO ID: 99898776.

149. 1582. Gifford, George. A briefe discourse of certaine points of the religion which is among the commő sort of Christians, which may bee termed the countrie diuinitie with a manifest confutation of the same, after the order of a dialogue / compiled by George Gifforde.. Imprinted at London : For Toby Cook, dwelling at the Tigres head in Paules churchyard, and are there to bee solde, 1582.. EEBO ID: 39961068.

150. 1582. Anon.. A dialogue or speaking together of two personages of the which, the one is the well willing comminalitie, and the other the noble and moste puyssant prince, my Lorde the Duke of Aniou Our most redoubted lord. [et]c.. Imprinted at London : By Thomas Purfoote, dwelling in newgate market, and are to be sold at his shop ouer against S. Sepulchers Church, 1582.. EEBO ID: 99843926.

151. 1582. Fetherston, Christopher. A dialogue agaynst light, lewde, and lasciuious dauncing wherin are refuted all those reasons, which the common people vse to bring in defence thereof. Compiled and made by Christopher Fetherston.. Imprinted at London : By Thomas Dawson, 1582.. EEBO ID: 99847804.

152. 1582. Gifford, George. A dialogue betweene a Papist and a Protestant applied to the capacitie of the vnlearned. Made by G. Gifford, preacher in the towne of Maldon. Seene and allowed according to the order appoynted.. Imprinted at London : [by Thomas Dawson] for Tobie Cooke, 1582.. EEBO ID: 99849257.

153. 1582. Viret, Pierre; Brooke, John; Fielde, John. A faithfull and familiar exposition vpon the prayer of our Lorde Iesus Christ and of the things worthie to be considered vpon the same. Written in French, dialogue wise, by Peter Viret, and translated into English by John Brooke. The summe and order of the dialogues, followeth in the next page.. At London : Printed by H[enry] Middleton, for Richard Sergier, Anno 1582.. EEBO ID: .

154. 1582. Viret, Pierre; Brooke, John. A faithfull and familiar exposition vpon the prayer of our Lorde Iesus Christ, and of the things worthie to be considered vpon the same: / written in French, dialogue wise, by Peter Viret, and translated into English, by Iohn Brooke. The summe and order of the dialogues, followeth in the next page.. At London : Printed by H[enry]. Middleton, for Richard Sergier, Anno 1582.. EEBO ID: .

155. 1582. Wittewronghelus, Jacobus; Fleming, Abraham; Golding, Arthur. Concerning the true beleefe of a Christian man a most excellent and profitable dialogue, by S.C. Herevnto, besides the marginall notes, declaring the chiefe points of doctrines, there is added a godlye and lightsome prayer, which in certain breefe petitions, comprehendeth the very contents of the vvhole vvorke: vvritten in Latine, by Abraham Fleming Londoner borne. To the right Reuerend Father in Christ, Iohn Bishop of London. Translated out of Latine, by Arthur Golding.. At London : Printed by Thomas Purfoote, and are to be sold at his shop ouer against S. Sepulchers Church., [1582?]. EEBO ID: .

156. 1582. Yates, James, servingman.. The castell of courtesie whereunto is adioyned the holde of humilitie: with the chariot of chastitie thereunto annexed. Also a dialogue betwéene age and youth, and other matters herein conteined. By Iames Yates seruingman. 1582.. London : Imprinted by Iohn Wolfe, dwelling in Distaffe Lane, neere vnto the signe of the Castle, [1582]. EEBO ID: .

157. 1582. Yates, James, servingman.. The hould of humilitie adioyned to the Castle of courtesie. Compiled by Iames Yates Seruingman. Captious conceipts, good reader doe dismis: and friendly weigh the willing minde of his, which more doth write for pleasure then for praise, whose worthlesse workers are simplie pend alwaies.. London : Imprinted by Iohn Wolfe, dwelling in Distasse Lane, neere the signe of the Castle, [1582]. EEBO ID: .

158. 1583. Gifford, George,. A briefe discourse of certaine pointes of the religion which is among the commo[n] sort of Christians, which may bee termed the countrie diuinitie with a manifest confutation of the same, after the order of a dialogue / compiled by George Gifforde.. Imprinted at London : For Toby Cook, dwellinge at the Tigers head in Paules churchyard & are there to be solde, 1583.. EEBO ID: .

159. 1583. Gifford, George,. A dialogue betweene a papist and a Protestant applied to the capacitie of the vnlearned / made by G. Gifford …. Imprinted at London : For Tobie Cook, 1583.. EEBO ID: .

160. 1583. Flinton, George; Whitford, Richard. A manual of prayers nevvly gathered out of many and diuers famous authours aswell auncient as of the tyme present. Reduced into. 13. chap. very commodious and profitable for a deuout christian.. [Rouen : Fr. Parsons’ Press], Cvm Privilegio 1583.. EEBO ID: .

161. 1583. Buchanan, George; Maitland, Thomas. Rerum Scoticarum historia, auctore Georgio Buchanano Scoto. Ad Iacobum VI. Scotorum Regem. Accessit De iure regni apud Scotos dialogus, eodem Georgio Buchanano auctore. [Antwerp : Printed by G. van den Rade] M.D.XXCIII. Ad exemplar Alexandri Arbuthneti editum Edimburgi, [1583]. EEBO ID: .

162. 1583. Hunnis, William,. Seuen sobs of a sorrowfull soule for sinne comprehending those seuen Psalmes of the princelie prophet David, commonlie called Poenitential / framed into a forme of familiar praiers, and reduced into meeter by William Hunnis … ; wherevnto are also annexed his Handfull of honisuckles, The poore widowes mite, a dialog betweene Christ and a sinner, diuers godlie and pithie ditties, with a Christian confession of and to the Trinitie.. Imprinted at London : By Henrie Denham, dwelling in Pater noster Rowe, at the signe of the Starre, 1583.. EEBO ID: .

163. 1583. Stubbes, Phillip.. The anatomie of abuses containing, a discouerie, or briefe summarie of such notable vices and imperfections, as now raigne in many countreyes of the world: but (especiallye) in a famous ilande called Ailgna: together, with most fearefull examples of Gods iudgements, executed vppon the wicked for the same, aswel in Ailgna of late, as in other places, elsewhere. Very godly, to be reade of all true Christians: but most needefull to be regarded in Englande. Made dialogue-wise by Phillip Stubbes. Seene and allowed, according to order.. Printed at London : By [John Kingston for] Richard Iones, [1583]. EEBO ID: .

164. 1583. Stubbes, Phillip.. The anatomie of abuses contayning a discouerie, or briefe summarie of such notable vices and imperfections, as now raigne in many Christian countreyes of the worlde: but (especiallie) in a verie famous ilande called Ailgna: together, with most fearefull examples of Gods iudgementes, executed vpon the wicked for the same, aswell in Ailgna of late, as in other places, elsewhere. Verie godly, to be read of all true Christians, euerie where: but most needefull, to be regarded in Englande. Made dialogue-wise, by Phillip Stubbes. Seene and allowed, according to order.. Printed at London : By [John Kingston for] Richard Iones, 1. Maij. 1583.. EEBO ID: .

165. 1584. Babington, Gervase,. A briefe conference betwixt mans frailtie and faith wherein is declared the true vse, and comfort of those blessings pronounced by Christ in the fifth of Matthew, that euery Christian man and woman ought to make and take hold of in their seuerall tentations and conflicts: laide downe in this plaine order of dialogue, to helpe, if it please God, the conceit and feeling of the simplest. By Geruase Babington.. At London : Printed by Henry Midleton for Thomas Charde, 1584.. EEBO ID: .

166. 1584. Anon.. A dialogue, concerning the strife of our churche wherein are aunswered diuers of those vniust accusations, wherewith the godly preachers and professors of the Gospell, are falsly charged; with a briefe declaration of some such monstrous abuses, as our byshops haue not bene ashamed to foster.. At London : Printed by Robert Walde-graue, 1584.. EEBO ID: .

167. 1584. Wilson, Thomas,. A discourse vpon vsurie by waie of dialogue and oracions, for the better varietie, and more delight of all those, that shall read this treatise. By Thomas Wilson, doctor of the ciuil lawes, one of the maisters of hir maiesties honourable courte of requests. Seene & allowed according to the Queenes Maiesties iniunctions.. Imprinted at London : by Roger Warde, dwelling neere Holburne Conduit, at the signe of the Talbot, 1584.. EEBO ID: .

168. 1584. Wilson, Thomas,. A discourse vpon vsurie, by waie of dialogue and oracions, for the better varietie, and more delight of all those, that shall read this treatise. / By Thomas Wilson, doctor of the ciuil lawes, one of the maisters of hir maiesties honourable courte of requests. Seene & allowed according to the Queenes Maiesties iniunctions.. Imprinted at London : by Roger Warde, dwelling neere Holburne Conduit, at the signe of the Talbot, 1584.. EEBO ID: .

169. 1584. Curione, Celio Secondo; Page, William; Painter, William. Pasquine in a traunce a Christian and learned dialogue, (containing wonderfulll [sic] and most strange newes, out of heauen, purgatorie and hell). Wherein besydes Christes truth plainely set foorth, ye shall also finde a number of pleasant hystories, discouering all the craftie conueyances of Antichrist. VVhereunto are added certaine questions then put foorth by Pasquine, to haue bene disputed in the Councell of Trent. Turned but lately out of the Italian into this tongue, by W.P. Seene and allowed according to the order appointed in the Queenes Maiesties iniunctions.. Imprinted at London : By Thomas Este, 1584.. EEBO ID: .

170. 1584. Lupton, Thomas.. Siuqila Too good to be true: omen. Though so at a vevve, yet all that I told you, is true, I vpholde you: novv cease to aske vvhy: for I can not lye. Herein is shewed by the way of dialogue, the wonderfull maners of the people of Mauqsun, with other talke not friuolous. Seene and allowed according to the order appointed.. At London : Printed by [the Deputies of] Henry Bynneman, dwelling in Thames streate, neere vnto Baynardes Castell, Anno. 1584.. EEBO ID: .

171. 1584. Stubbes, Phillip.. The anatomie of abuses containing a discouerie, or briefe summarie of such notable vices and corruptions, as nowe raigne in many Christian countreyes of the worlde, but (especially) in the countrey of Ailgna : together, with most fearefull examples of Gods iudgementes, executed vpon the wicked for the same, as well in Ailgna of late, as in other places, elsewhere : very godly, to be read of all true Christians, euery where, but most chiefly, to be regarded in England / made dialogue-wise by Phillip Stubs.. Printed at London : By Richard Iones, 12. October. 1584.. EEBO ID: .

172. 1584. Morgan, Thomas; Parsons, Robert. The copie of a leter, vvryten by a Master of Arte of Cambrige, to his friend in London concerning some talke past of late betvven tvvo vvorshipful and graue men, about the present state, and some procedinges of the Erle of Leycester and his friendes in England. Conceyued, spoken and publyshed, vvyth most earnest protestation of al duetyful good vvyl and affection, tovvardes her most excellent Ma. and the realm, for vvhose good onely it is made common to many.. [Paris : S.n.], Anno M.D.LXXXIIII. [1584]. EEBO ID: .

173. 1584. Gee, Alexander.. The ground of Christianitie composed in maner of a dialogue between Paule and Titus, contayning all the principall poyntes of our saluation in Christ.. At London : Printed by Robert walde-graue, and are to be sold at the signe of the Beare in Paules Church-yard, by Thomas VVoodcocke, Anno Dom. 1584.. EEBO ID: .

174. 1584. Rouspeau, Yves; L’Espine, Jean de. Two treatises of the Lord his holie Supper the one instructing the seruants of God how they should be prepared when they come to the holy Supper of our onely Sauiour Iesus Christ: whereunto is annexed a dialogue conteining the principall points necessarie to be knowne and vnderstood of all them that are to be partakers of the holy Supper: the other setting forth dialoguewise the whole vse of the Supper: whereunto also is adioyned a briefe and learned treatise of the true Sacrifice and true priest. Written in the French tongue by Yues Rouspeau and Iohn de l’Espine ministers of the word of God, and latelie translated into English.. [Cambridge] : Imprinted by Thomas Thomas printer to the Vniuersitie of Cambridge, 1584.. EEBO ID: .
[elejére]

175. 1585. Anon.. A Godlye sermon preached before the Queens Most Excellent Maiestie vpon the 17, 18, 19 verses of the 16 chapter of S. Mathew vvherein is contained the conclusion of a dialogue betweene Christ and his disciples, shewing breefely that the authoritie which the Pope of Rome doth challenge to himselfe is vnlawfully vsurped : very necessarie for these perilous times wherein the simple may perceiue their intollerable impietie, vsurping that office and action which euer appertayned vnto Christ only : published at the request of sundry godly and well disposed persons.. Imprinted at London : By Iohn Windet for Iohn Perin, and are to be sold at his shop in Paules church-yard, at the sign of the Angel, [1585]. EEBO ID: .

176. 1585. Hunnis, William,. Seuen sobs of a sorrowfull soule for sinne: comprehending those seuen Psalmes of the princelie prophet Dauid, commonlie called Poenitentiall; / framed into a forme of familiar praiers, and reduced into meeter by William Hunnis … Wherevnto are also annexed his Handfull of honisuckles; the Poore widowes mite; a Dialog betweene Christ and a sinner; diuers godlie and pithie ditties, with a Chrisian confession of and to the Trinitie …. At London : Printed in the now dwelling house of Henrie Denham in Aldersgate streete at the signe of the starre., 1585.. EEBO ID: .

177. 1585. Stubbes, Phillip.. The anatomie of abuses containing a discouerie, or briefe summarie of such notable vices and corruptions, as nowe raigne in many Christian countreyes of the worlde: but (especially) in the countrey of Ailgna: together, with most fearefull examples of Gods iudgementes, executed vpon the wicked for the same, as well in Ailgna of late, as in other places, elsewhere. Very godly, to be read of all true Christians, euery where: but most chiefly, to be regarded in England. Made dialogue-wise by Phillip Stubs.. Printed at London : by Richard Iones, 1585.. EEBO ID: .

178. 1585. Viret, Pierre; I. B.. The schoole of beastes; intituled, the good housholder, or the oeconomickes. Made dialogue-wise, by M. Peter Viret, translated out of French into English, by I.R.. At London : Printed by Robert VValde-graue, 1585.. EEBO ID: .

179. 1585. Clifford, Christopher.. The schoole of horsmanship VVherein is discouered vvhat skill and knowledge is required in a good horseman, practised by perfect experience. And also how to reforme anie restie horse, of what nature and disposition so euer. Briefely touching the knowledge of the breeder, sadler, smith, and the horseleach. With a strange and rare inuention how to make a new kinde of racke, and how to teach a horse to lie vpon his bellie vntill the rider take his backe. By Christ. Clifford, Gent.. Imprinted at London : [By T. East] for Thomas Cadman, and are to be solde at his shop in Paules Churchyard, at the signe of the Bible, 1585.. EEBO ID: .

180. 1585. Cotes, William,. [A dialogue of diuerse quections [sic] demanded of the children to their father very necessary, and profitable both for children, and parents, masters and seruants.]. [Imprinted at London : By Iohn Charlewood, dwelling in Barbican, at the signe of the halfe Eagle and the keie, [1585]]. EEBO ID: .

181. 1587. Hunnis, William,. Seuen sobs of a sorrowfull soule for sinne: comprehending those seuen psalmes of the princelie prophet David, commonlie called poenitentiall; framed into a forme of familiar praiers, and reduced into meeter by William Hunnis, the gentlemen of hir Maiesties honourable Chapell, and maister to the children of the same. Wherevnto are also annexed his Handfull of honisuckles; the Poore widowes mite; a Dialogue betweene Christ and a sinner; diuers godlie and pithie ditties, with a Christian confession of and to the Trinitie; newlie printed and augmented. 1587. [At London : Printed by Henrie Denham dwelling in Aldersgate street at the signe of the Starre], 1587.. EEBO ID: .

182. 1587. Lupton, Thomas.. Siuqila Too good, to be true: omen. Though so at a vewe, yet all that I tolde you, is true, I vphlod [sic] you: now cease to aske why? for I can not lye. Herein is shewed by way of dialogue, the wonderfull maners of the people of Mauqsun, with other talke not friuolous. Seene and allowed according to the order appointed.. Imprinted at London : By Abel Ieffs, dwelling in the forestreet without Creplegate at the signe of the Bell, 1587.. EEBO ID: .

183. 1587. Heywood, John,. The vvoorkes of Iohn Heivvood newly imprinted. A dialogue conteyning the number of the effectuall prouerbes in the English tong, compact in a matter concerning tvvo maner of mariages. With one hundred of epigrammes: & three hundred of epigrammes vpon three hundred prouerbes: and a fifth hundred of epigrammes. Whereunto are now newly added a sixt hundred of epigrammes by the sayd Iohn Heywood.. Imprinted at London : In Fleetstrete neare vnto Saint Dunstons Church. by Thomas Marsh, 1587.. EEBO ID: .

184. 1588. Averell, W.. A meruailous combat of contrarieties Malignantlie striuing in the me[m]bers of mans bodie, allegoricallie representing vnto vs the enuied state of our florishing common wealth: wherin dialogue-wise by the way, are touched the extreame vices of this present time. VVith an earnest and vehement exhortation to all true English harts, couragiously to be readie prepared against the enemie. by W.A.. [London : Printed by I. C[harlewood] for Thomas Hacket, and are to be solde at hys shop in Lomberd streete, vnder the signe of the Popes heade, Ann. D. 1588.. EEBO ID: .

185. 1588. Gee, Alexander.. The ground of Christianitie composed in maner of a dialog betweene Paule & Titus. Conteining all the principall poyntes of our saluation in Christ.. At London : Printed by Robert Walde-graue, and are to be sold at the signe of the Beare in Paules church-yard, by Thomas VVoodcocke, [1588?]. EEBO ID: .

186. 1589. Throckmorton, Job; Penry, John; Marprelate, Martin, pseud. A dialogue. VVherein is plainly laide open, the tyrannicall dealing of l. bishopps against Gods children vvith certaine points of doctrine, vvherein they approue themselues (according to D. Bridges his judgement) to be truely the bishops of the Diuell.. [La Rochelle : Printed by Robert Waldegrave, 1589]. EEBO ID: .

187. 1589. Lupton, Thomas.. A dreame of the diuell and Diues most terrible and fearefull to the seruantes of Sathan, but right comfortable and acceptable to the children of God : plainely described by way of dialogue, verie necessarie to be read aduisedly, and heard attentiuelie, both of rulers and inferiours, rich, and poore, younge and olde, wise and simple, that wish rather to dwel in heauen, then in hell.. London : Printed by Thomas Dawson, for Henrie Carre, 1589.. EEBO ID: .

188. 1589. Rogers, Thomas,. An historical dialogue touching antichrist and poperie, drawen and published for the common benefit and comfort of our church in these dangerous daies, & against the desperate attemptes of the vowed aduersaries of Iesus Christ, his gospell, and this florishing state. by Thomas Rogers. Allowed by auctoritie.. At London : Printed by Iohn Windet for Aundrewe Maunsell, and are to be solde at the signe of the Brasen Serpent in Paules Church-yard, 1589.. EEBO ID: .

189. 1589. Hunnis, William,. Seuen sobs of a sorrowfull soule for sinne comprehending those seuen Psalmes of the princelie prophet Dauid, commonlie called Poenitential / framed into a forme of familiar praiers, and reduced into meeter by William Hunnis … ; wherevnto are also annexed his Handfull of honisuckles, The poore widowes mite, a dialog betweene Christ and a sinner, diuers godlie and pithie ditties, with a Christian confession of and to the Trinitie.. [London] : Printed by Henrie Denham, dwelling in Aldersgate street, at the signe of the Starre, 1589.. EEBO ID: .

190. 1589. Anon.. Sophronistes A dialogue, perswading the people to reuerence and attend the ordinance of God, in the ministerie of their owne pastors.. Imprinted at London : By Thomas Orwin, for Thomas Man, 1589.. EEBO ID: .

191. 1589. Bate, John, M.A.. The portraiture of hypocrisie, liuely and pithilie pictured in her colours wherein you may view the vgliest and most prodigious monster that England hath bredde.. [London] : Imprinted by Robert Robinson, for Iohn Dalderne, 1589.. EEBO ID: .
[elejére]

192. 1590. Anon.. The Booke in meeter of Robin Conscience against his father Couetou[sne]sse, his mother N[ewgise and h]is sister Proud Bea[utye] [very necessar]y to be read and marked of all people that will auoide the dangers thereof, which is unto condemnation.. At London : Printed by Edward Allde, [1590?]. EEBO ID: .

193. 1590. Valdés, Alfonso de. The sacke of Roome, exsequuted by the Emperour Charles armie euen at the natiuitie of this Spanish Kinge Philip notablie described in a Spanish dialogue, with all the horrible accidents of this sacke, and abhominable sinnes, superstitions & diseases of that cittie, which prouoked these iust iudgements of God / translated latelie into the English tounge ; neuer fitter to bee read nor deeplier considered, then euen now at this present time.. London : Printed by Abell Ieffes, 1590.. EEBO ID: 24456612.

194. 1590. Valdés, Alfonso de. The sacke of Roome exsequuted by the Emperour Charles armie euen at the natiuitie of this Spanish Kinge Philip. Notablie described in a Spanish dialogue, with all the horrible accidents of this sacke, and abhominable sinnes, superstitions & diseases of that cittie, which prouoked these iust iudgements of God. Translated latelie into the English tounge, neuer fitter to bee read nor deeplier considered, then euen now at this present time.. London : Printed by Abell Ieffes for Roger Ward, 1590.. EEBO ID: 99837595.

195. 1590. Fenne, Thomas. Fennes frutes vvhich vvorke is deuided into three seuerall parts; the first, a dialogue betweene fame and the scholler … The second, intreateth of the lamentable ruines which attend on vvarre … The third, that it is not requisite to deriue our pedegree from the vnfaithfull Troians, who were chiefe causes of their owne destruction: whereunto is added Hecubaes mishaps, discoursed by way of apparition.. Imprinted at London : [By T. Orwin] for Richard Oliffe: and are to be solde at his shop in Paules Churchyard, at the signe of the Crane, 1590.. EEBO ID: 99837805.

196. 1590. Holland, Henry. A treatise against vvitchcraft: or A dialogue, wherein the greatest doubts concerning that sinne, are briefly answered a Sathanicall operation in the witchcraft of all times is truly prooued: the moste precious preseruatiues against such euils are shewed: very needful to be knowen of all men, but chiefly of the masters and fathers of families, that they may learn the best meanes to purge their houses of all vnclean spirits, and wisely to auoide the dreadfull impieties and greate daungers which come by such abhominations. Hereunto is also added a short discourse, containing the most certen meanes ordained of God, to discouer, expell, and to confound all the Sathanicall inuentions of witchcraft and sorcerie.. Cambridge : Printed by Iohn Legatt, printer to the Vniuersitie of Cambridge, 1590.. EEBO ID: 99839892.

197. 1590. Averell, W.. Foure notable histories, applyed to foure worthy examples as, 1 A diall for daintie darlings. 2 A spectacle for negligent parents. 3 A glasse for disobedient sonnes. 4 And a myrrour for virtuous maydes. Wherunto is added a dialogue, expressing the corruptions of this age. A booke right excellent and profitable, garnished with many learned authorities, necessary for this time present. Written by W.A.. At London : Printed [by J. Charlewood] for Thomas Hacket, and are to be sold at hys shop in Lumbert-streete, vnder the Popes heade, 1590.. EEBO ID: 99840200.

198. 1590. Daunce, Edward. A briefe discourse of the Spanish state vvith a dialogue annexed intituled Philobasilis.. At London : Imprinted by Richard Field dwelling in the Blacke-Friers neere Ludgate, 1590.. EEBO ID: 99844950.

199. 1590. Babington, Gervase. A briefe conference betwixt mans frailtie and faith VVherin is declared the true vse, and comfort of those blessings pronounced by Christ in the 5. of Mathew, that euery Christian man and woman ought to make and take hold of in their seuerall tentations and conflicts: with a newe addition of some comfort against the death of friends, together with a direction to other strength against other our frailties, noted in the booke vpon the Lords Praier. Laid downe in this plaine order of dialogue, to helpe, if it please God, the conceit and feeling of the simpliest. By Geruase Babington.. At London : Printed by Thomas Este for Thomas Chard,, 1590.. EEBO ID: 99845968.

200. 1590. Hood, Thomas. [The vse of the two mathematicall instrumentes the crosse staffe, and the Jacobes staffe: set foorth dialogue wyse.]. [London : [By R. Watkins] for T. Cooke and R. Dexter, 1590]. EEBO ID: 99851766.

201. 1590. Valdés, Francisco de, militar.;Thorie, John. The sergeant maior A dialogue of the office of a sergeant maior. VVritten in Spanishe by the Maister of the Campe Francisco de Valdes. And translated into Englishe, by Iohn Thorius.. London : Printed by Iohn Wolfe, 1590.. EEBO ID: 99854207.

202. 1592. Hunnis, William. Seuen sobs of a sorrowfull soule for sinne: comprehending those seuen Psalmes of the princelie prophet Dauid, commonlie called Poenitential; / framed into a forme of familiar praiers, and reduced into meeter by William Hunnis, one of the gentlemen of hir Maiesties honourable chapell, and maister to the children of the same. ; Wherevnto are also annexed his Handfull of honisuckles, The poore widowes mite; a dialog betweene Christ and a sinner; diuers godlie and pithie ditties, with a Christian confession of and to the Trinitie;.. [London : R. Yardley & P. Short], 1592… EEBO ID: 60449205.

203. 1592. Spenser, Edmund. Axiochus. A most excellent dialogue, written in Greeke by Plato the phylosopher: concerning the shortnesse and vncertainty of this life, with the contrary ends of the good and wicked. / Translated out of Greeke by Edw. [sic] Spenser. ; Heereto is annexed a sweet speech or oration spoken at the tryumphe at White-hall before her Maiestie, by the page to the right noble Earle of Oxenforde... At London, Printed for Cuthbert Burbie, and are to be sold at the middle shop in the Poultry, vnder S. Mildreds Church., Anno. 1592… EEBO ID: 68222550.

204. 1592. Hood, Thomas. The vse of both the globes, celestiall, and terrestriall most plainely deliuered in forme of a dialogue. Containing most pleasant, and profitable conclusions for the mariner, and generally for all those, that are addicted to these kinde of mathematicall instrumentes. VVritten by T. Hood mathematicall lecturer in the citie of London, sometime fellow of Trinitie Colledge in Cambridge.. Imprinted at London : At the three Cranes in the Vintree, by Thomas Dawson, 1592.. EEBO ID: 99841951.

205. 1592. Thomas, ŕ Kempis; Rogers, Thomas. Soliloquium animae. The sole-talke of the soule. Or, a spirituall and heauenlie dialogue betwixt the soule of man and God. Which, for the great affinitie it hath with other bookes of the auctor published heeretofore in our natiue tongue, is now entituled The fourth booke of the Imitation of Christ. Translated and corrected by Thomas Rogers. Neuer before published.. At London : Printed [by R. Yardley and P. Short] And are to be solde in the Royall Exchange at the shop of Andrew Maunsell, 1592.. EEBO ID: 99843015.

206. 1592. Lodge, Thomas; Greene, Robert. Euphues shadow, the battaile of the sences Wherein youthfull folly is set downe in his right figure, and vaine fancies are prooued to produce many offences. Hereunto is annexed the deafe mans dialogue, contayning Philamis Athanatos: fit for all sortes to peruse, and the better sorte to practise. By T.L. Gent.. London : Printed by Abell Ieffes, for Iohn Busbie, and are to be sould at his shop in Paules Churchyard, neere to the west doore of Paules, 1592.. EEBO ID: 99845216.

207. 1593. Balmford, James. A short and plaine dialogue concerning the vnlawfulnes of playing at cards or tables, or any other game consisting in chance Offered to the religious consideration of all such as make conscience of all their waies.. Imprinted at London : For Richard Boile, [1593]. EEBO ID: 99836595.

208. 1593. Gifford, George. A dialogue concerning witches and witchcraftes In which is laide open how craftely the Diuell deceiueth not onely the witches but many other and so leadeth them awrie into many great errours. By George Giffard minister of Gods word in Maldon.. London : Printed by Iohn Windet for Tobie Cooke and Mihil Hart, and are to be sold [by Tobie Cooke] in Pauls Church-yard, at the Tygers head, 1593.. EEBO ID: 99841416.

209. 1593. Saint German, Christopher. The dialogue in English, betweene a Doctor of Diuinitie, and a student in the lawes of England, newlie corrected and imprinted, with new additions. Imprinted at London : In Fleetestreete, within Temple Barre at the signe of the Hand and Starre by Richard Tottill, 1593.. EEBO ID: 99851586.

210. 1594. Virel, Matthieu.;Egerton, Stephen. A learned and excellent treatise containing all the principall grounds of Christian religion Set downe by way of conference in a most plaine and familiar manner. Written first in French by maister Mathew Virell, after translated into Latine: and now turned into English for the vse of our country-men.. Imprinted at London : By Richard Field for Robert Dexter, dwelling in Paules church-yard at the signe of the brasen serpent, 1594.. EEBO ID: 99854838.

211. 1594. O. B.. Questions of profitable and pleasant concernings talked of by two olde seniors, the one an ancient retired gentleman, the other a midling or new vpstart frankeling, vnder an oake in Kenelworth Parke, where they were met by an accident to defend the partching heate of a hoate day, in grasse or buck-hunting time called by the reporter the display of vaine life, together with a panacea or suppling plaister to cure if it were possible, the principall diseases wherewith this present time is especially vexed.. London : Printed by Richard Field, dwelling in the Blackfriers by Ludgate, 1594.. EEBO ID: 99855912.
[elejére]

212. 1595. Virel, Matthieu.;Egerton, Stephen. A learned and excellent treatise containing all the principall grounds of Christian religion Set downe by way of conference in a most plaine and familiar maner. Written first in French by maister Mathew Virell, after translated into Latine: and now turned into english for the vse of our countreymen.. Imprinted at London : By Robert Robinson [and R. Field] for Robert Dexter, dwelling in Paules Churchyard at the signe of the brasen serpent, 1595.. EEBO ID: 99841421.

213. 1595. Lansperger, Johannes Justus; Arundel, Philip Howard; Earl of, Saint; Marulic, Marko. An epistle in the person of Christ to the faithfull soule, written first by that learned Lanspergius, and after translated into English by one of no small fame, whose good example of sufferance & liuing, hath and wilbe a memoriall vnto his countrie and posteritie for euer. Imprinted at Antwerpe [i.e. England : By the English secret press], 1595.. EEBO ID: 99841501.

214. 1595. Dando, John; Runt, Harrie. Maroccus extaticus. Or, Bankes bay horse in a trance A discourse set downe in a merry dialogue, betweene Bankes and his beast: anatomizing some abuses and bad trickes of this age. Written and intituled to mine host of the Belsuage, and all his honest guests. By Iohn Dando the wierdrawer of Hadley, and Harrie Runt, head ostler of Bosomes Inne.. [London] : Printed [by Thomas Scarlet] for Cuthbert Burby, 1595.. EEBO ID: 99844867.

215. 1595. Copley, Anthony; Santa Cruz de Dueńas, Melchor de; Cota, Rodrigo de. Wits fittes and fancies Fronted and entermedled with presidentes of honour and wisdome. Also: Loves Ovvl. An idle conceited dialogue betwene loue, and an olde man. Recta securus. A. C.. Imprinted at London : By Richard Iohnes, at the sign of the rose and crowne nexxt aboue S. Andrews Church in Holborne, 1595.. EEBO ID: 99846571.

216. 1595. Stubbes, Phillip. The anatomie of abuses Containing a description of such notable vices and enormities, as raigne in many countries of the world, but especiallie in this realme of England: together with most fearefull examples of Gods heauie iudgements inflicted vpon the wicked for the same as well in England of late, as in other places else where. Verie godly to be read of all true Christians euery where, but most chiefly, to bee regarded in England. Made dialogue-wise by Philip Stubs, Gent.. Imprinted at London : By Richard Iohnes, at the sign of the Rose and Crowne next aboue S. Andrewes Church in Holborne, 1595.. EEBO ID: 99853178.

217. 1596. Babington, Gervase. A briefe conference, betwixt mans frailtie and faith Wherein is declared the true vse, and comfort of those blessings pronounced by Christ in the fift of Mathew, that euery Christian man and woman ought to make and take hold of in theyr seuerall tentations and conflicts. VVith a new addition of some comfort against the death of friends, together with a direction to other strength against our frailties, noted in the booke vpon the Lords Prayer. Laide downe in this plaine order of dialogue, to helpe, if it please God, the conceit and feeling of the simpliest. By Geruase Babington.. At London : Printed by Iames Roberts for Thomas Chard, anno. Dom. 1596.. EEBO ID: 99836413.

218. 1596. Hood, Thomas. The vse of the two mathematicall instruments the crosse staffe, (differing from that in common vse with the mariners:) and the Iacobs staffe: set foorth dialogue wise in two briefe and plaine treatises: the one most commodious for the mariner, and all such as are to deale in astronomicall matters: the other, profitable for the surueyor, to take the length, height, depth, or breadth, of any thing measurable. Set forth by Th. Hood. mathematicall lecturer in the citie of London. The staues are to be sold in Marke lane, at the house of Francis Cooke.. Imprinted at London : By Richard Field for Robert Dexter, 1596.. EEBO ID: 99850445.

219. 1596. Copley, Anthony; Santa Cruz de Dueńas, Melchor de; Cota, Rodrigo de. Wits fittes and fancies Fronted and entermedled with presidentes of honour and wisdome. Also: Loves Ovvle. An idle conceited dialogue betwene loue, and an olde man. Recta securus. A. C.. Imprinted at London : By Richard Iohnes, at the sign of the Rose and Crowne next aboue S. Andrewes Church in Holborne, 1596.. EEBO ID: 99851739.

220. 1596. Babington, Gervase. A briefe conference, betwixt mans frailtie and faith. Wherein is declared the true vse, and comfort of those blessings pronounced by Christ in the fift of Mathew, that euery Christian man and woman ought to make and take hold of in theyr seuerall tentations and conflicts. VVith a new addition of some comfort against the death of friends, together with a direction to other strength against other our frailties, noted in the booke vpon the Lords Prayer. Laid downe in this plaine order of dialogue, to helpe, if it please God, the conceit and feeling of the simplest. / By Geruase Babington.. At London : Printed by Iames Roberts for Thomas Chard, Anno. Dom. 1596.. EEBO ID: 99891113.

221. 1597. Hunnis, William. Seuen sobs of a sorrowfull soule for sinne comprehending those seuen Psalmes of the princelie prophet Dauid, commonlie called poenitentiall; framed into a forme of familiar praiers, and reduced into meeter by William Hunnis, one of the gentlemen of hir Maiesties honourable Chappel, and maister to the children of the same. Wherevnto are also annexed his handfull of honisuckles; the poore widowes mite; a dialog betweene Christ and a sinner; diuers godlie and pithie ditties, with a Christian confession of and to the Trinitie; newlie printed and augmented.. [Imprinted at London : By Peter Short, dwelling on Bredstreet hill at the signe of the Starre], 1597.. EEBO ID: 99840075.

222. 1597. Virel, Matthieu.;Egerton, Stephen. A learned and excellent treatise containing all the principall grounds of Christian religion Set downe by way of conference in a most plaine and familiar maner. Written first in French by maister Mathew Virell, after translated into Latine: and now turned into english for the vse of our countrymen.. Imprinted at London : By Robert Robinson for Robert Dexter, dwelling in Paules Churchyard at the signe of the brasen Serpent, 1597.. EEBO ID: 99841936.

223. 1597. Ledisma, Jacobus. The christian doctrine in manner of a dialogue betweene the master and the disciple Made by the Reuer. Fa. Iames Ledesma of the Society of Iesus. Now lately translated into English, for the vse of children, and other vnlearned Catholickes. [London : Fr. Garnet’s second press?], 1597.. EEBO ID: 99842460.

224. 1597. James I, King of England. Daemonologie in forme of a dialogue, diuided into three bookes.. Edinburgh : Printed by Robert Walde-graue printer to the Kings Majestie, An. 1597. Cum privilegio regio.. EEBO ID: 99843273.

225. 1597. Morley, Thomas. A plaine and easie introduction to practicall musicke set downe in forme of a dialogue: deuided into three partes, the first teacheth to sing with all things necessary for the knowledge of pricktsong. The second treateth of descante and to sing two parts in one vpon a plainsong or ground, with other things necessary for a descanter. The third and last part entreateth of composition of three, foure, fiue or more parts with many profitable rules to that effect. With new songs of 2. 3. 4. and .5 [sic] parts. By Thomas Morley, Batcheler of musick, & of the gent. of hir Maiesties Royall Chapell.. Imprinted at London : By Peter Short, dwelling on Breedstreet hill at the signe of the Starre, 1597.. EEBO ID: 99847107.

226. 1598. Thomas, ŕ Kempis; Rogers, Thomas. Soliloquium animae, the sole-talke of the soule, or, A spirituall and heauenlie dialogue betwixt the soule of man and God which, for the great affinitie it hath with other bookes of the auctor published heretofore in our natiue tongue, is now entituled, [brace] The fourth booke of the Imitation of Christ [brace] / translated and corrected by Thomas Rogers.. At London : Printed by P.S. and are to be sold by William Leake, at his shop in Paules Church-yard at the signe of the Greyhound, 1598.. EEBO ID: 23312266.

227. 1598. Heywood, John. The vvorkes of Iohn Heivvood newlie imprinted. Namelie, a dialogue wherein are pleasantlie contriued the number of all the effectual prouerbs in our English tongue: compact in a matter concerning two maner of mariages. Together with three hundred epigrammes vpon three hundred prouerbes. Also a fourth, fifth, and sixth hundreth of other very pleasant, pithie and ingenious epigrammes.. At London : Imprinted by Felix Kingston, 1598.. EEBO ID: 99839793.

228. 1598. Barret, Robert. The theorike and practike of moderne vvarres discoursed in dialogue vvise. VVherein is declared the neglect of martiall discipline: the inconuenience thereof: the imperfections of manie training captaines: a redresse by due regard had: the fittest weapons for our moderne vvarre: the vse of the same: the parts of a perfect souldier in generall and in particular: the officers in degrees, with their seuerall duties: the imbattailing of men in formes now most in vse: with figures and tables to the same: with sundrie other martiall points. VVritten by Robert Barret. Comprehended in sixe bookes.. London : Printed [by R. Field] for VVilliam Posonby, 1598.. EEBO ID: 99842562.

229. 1598. Gifford, George. A briefe discourse of certaine points of the religion, which is among the common sort of Christians, which may be termed the countrie diuinitie With a manifest confutation of the same, after the order of a dialogue. Compiled by George Gifforde.. Imprinted at London : By Richard Field, and Felix Kingston, 1598.. EEBO ID: 99847430.

230. 1598. Saint German, Christopher. The dialogue in English, betweene a Doctor of Diuinitie, and a student in the lawes of England: newly corrected and imprinted, with new additions. At London : Printed by [Adam Islip for] Thomas Wight, and Bonham Norton, 1598.. EEBO ID: 99851590.

231. 1598. Barret, Robert. The theorike and practike of moderne vvarres, discoursed in dialogue vvise. VVherein is declared the neglect of martiall discipline: the inconuenience thereof: the imperfections of manie training captaines: a redresse by due regard had: the fittest weapons for our moderne vvarre: the vse of the same: the parts of a perfect souldier in generall and in particular: the officers in degrees, with their seuerall duties: the imbattailing of men in formes now most in vse: with figures and tables to the same: with sundrie other martiall points. / VVritten by Robert Barret. Comprehended in sixe bookes.. London : printed [by R. Field] for VVilliam Ponsonby, 1598.. EEBO ID: 99891495.

232. 1599. Gifford, George. A dialogue bewteene a papist and Protestant applied to the capacity of the vnlearned. Made by G. Gifford, preacher in the towne of Maldon. Seene and allowed according to the order appointed.. Imprinted at London : by Richard Field, and Felix Kingstone, 1599.. EEBO ID: 99898484.

233. 1599. Perneby, William. A direction to death: teaching man the way to die well, that being dead, he may liue euer. Made in the forme of a dialogue, for the ease and benefite of him that shall reade it. The speakers therein are Quirinus and Regulus.. London. : Imprinted for Thomas Man, 1599… EEBO ID: 76698558.

234. 1600. Anon.. A Dialogue between two members of the new and old East-India companies. London : Printed, and sold by the booksellers, [1699?]. EEBO ID: 12381695.

235. 1600. Anon.. The Great messenger of mortality, or, A Dialogue betwixt death and a lady. London printed : [s.n., 16–]. EEBO ID: 18420126.

236. 1600. Babington, Gervase. A briefe conference, betwixt mans frailtie and faith, vvherein is declared the true vse, and comfort of those blessings pronounced by Christ in the fifth of Matthew, that euery Christian man and woman ought to make and take holde of in their seueral tentations and conflicts: laide downe in this plaine order of dialogue, to helpe, if it please God, the conceit and feeling of the simplest, / by Geruase Babington.. At London : Printed by Henry Midleton for Thomas Charde, 1583.. EEBO ID: 52633077.

237. 1600. Wilson, Thomas; Walkington, Thomas. An exposition of the tvvo first verses of the sixt chapter to the Hebrewes in forme of a dialogue. Wherein you have a commendation of catechising, also a declaration of the sixe fundamentall principles wherein the Christians of the Primitiue Apostolicall church were catechised. By T.W. minister of the word.. London : Printed by Tho. Snodham, for Thomas Man, dwelling in Pater-noster Row at the signe of the Talbot, 1600.. EEBO ID: 99837908.

238. 1600. Hylles, Thomas; Hill, Thomas. The arte of vulgar arithmeticke both in integers and fractions, deuided into two bookes: whereof the first is called Nomodidactus numerorum, and the second Portus proportionum: with certeine demonstrations, reduced into so plaine and perfect method, as the like hath not hitherto beene published in English. Wherevnto is added a third booke, entituled Musa mercatorum: comprehending all the most necessarie and profitable rules vsed in the trade of merchandise. … in the forme of a dialogue … Newly collected, digested, and in some part deuised by a welwiller to the mathematicals.. Imprinted at London : By Gabriel Simson, dwelling in Fleete-lane, 1600.. EEBO ID: 99839842.

239. 1600. Balmford, James. To the maior, aldermen, and inhabitants of N. That whiche heretofore I haue propounded to you (right worshipfull and beloued) in teaching, I do now publish to all men by printing, to wit, mine opinion of the vnlawfulnesse of games consisting in chance …. Imprinted at London : [By John Harrison 3?] for Richard Boile, [1600?]. EEBO ID: 99850950.

240. 1600. Torquemada, Antonio de; Lewkenor, Lewis, Sir; Walker, Ferdinand. The Spanish Mandeuile of miracles. Or The garden of curious flowers VVherin are handled sundry points of humanity, philosophy, diuinitie, and geography, beautified with many strange and pleasant histories. First written in Spanish, by Anthonio De Torquemeda, and out of that tongue translated into English. It was dedicated by the author, to the right honourable and reuerent prelate, Don Diego Sarmento de soto Maior, Bishop of Astorga. &c. It is deuided into sixe treatises, composed in manner of a dialogue, as in the next page shall appeare.. At London : Printed by I[ames] R[oberts] for Edmund Matts, and are to be solde at his shop, at the signe of the hand and Plow in Fleet-streete, 1600.. EEBO ID: 99853678.

241. 1600. Hunnis, William. Seuen sobs of a sorrowfull soule for sinne comprehending those seuen Psalmes of the princelie prophet Dauid, commonlie called poenitentiall; framed into a forme of familiar praiers, and reduced into meeter by William Hunnis, one of the gentlemen of hir Maiesties honourable Chappel, and maister to the children of the same. Whereunto are also annexed his handfull of honisuckles; the poore widowes mite; a dialog betweene Christ and a sinner; diuers godlie and pithie ditties, with a Christian confession of and to the Trinitie; newlie printed and augmented.. [London : [Newlie printed by Peter Short, 1600]]. EEBO ID: 99855562.