Névjegy

ANGOL UTÓPIÁK KUTATÓBLOG

FB-Instauratio_Magna-title page

Francis Bacon – Instauratio magna (1620), címlap

Ez a webhely a kora újkori angol utópiák, és általában az utópiák iránt érdeklődő olvasókhoz szól. Hátterét egy 2014-ben megvédett disszertáció képezi (Maczelka Csaba, The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias, Szeged, 2013). A webhely az angol nyelvű disszertáció egyes eredményeit foglalja össze magyar nyelven, ugyanakkor esetenként a digitális felület előnyeire építve ki is egészíti azokat. A webhely az alábbiak szerint épül fel:

  • Blog: kapcsolódó konferenciafelhívások, érdekességek, a témához nem vagy csak lazán kapcsolódó bejegyzések.
  • Művek: a webhely központi része. Az eredeti disszertáció fejezeteit lazán követve vázlatosan bemutatja a kora újkori angol utópiák korpuszának egy szeletét. Az ismertetés általában a disszertáció főbb szempontjaira (dialógusforma, paratextualitás) koncentrál, de a kevésbé ismert szerzők esetében kontextuális információkkal is szolgál.
  • Kontextusok: az eredeti disszertáció legfontosabb szempontjait röviden ismertető szakasz. Itt a dialógusforma, a paratextualitás és az utópiák irodalmi megközelítése kerül terítékre.
  • Bibliográfiák: mivel az interneten már most is számos tematikus bibliográfia található, célom itt elsősorban az ilyen bibliográfiák listaszerű összegyűjtése, ugyanakkor egyes témákban saját kezűleg kompilált bibliográfiákat is közzéteszek.
  • Segédanyagok: itt oktatási célokra is felhasználható segédanyagokat kínálok a témához.  Órákon vagy konferenciaelőadásokon használt PPT-fájlok, kiosztmányok találhatók itt.

Az oldal szerkesztője Maczelka Csaba. E-mail: info[kukac]utopikus.com

Megjegyzéseiket, javaslataikat az info[kukac]utopikus.com címre küldött e-mailben vagy az alábbi űrlapon keresztül küldhetik el.

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.

A kutatás a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének Angol Tanszékén folyik.

2013. június 24, Szeged