Névjegy

A kora újkori angol utópiák – kutatói webhely

FB-Instauratio_Magna-title page

Francis Bacon – Instauratio magna (1620), címlap

Ez a webhely a kora újkori angol utópiák, és általában az utópiák vagy a régebbi angol irodalom iránt érdeklődő olvasókhoz szól. Háttere egy 2014-ben megvédett angol nyelvű disszertáció (The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias, Szeged, 2013), és az ugyanebben a témában írt magyar nyelvű monográfia (A kora újkori angol utópiák története, Erdélyi Múzeum-Egyesült Kiadó, 2019). A webhely ezek bizonyos eredményeit foglalja össze magyar és angol nyelven, és esetenként a digitális felület előnyeire építve ki is egészíti azokat. A webhely az alábbiak szerint épül fel:

  • Blog: kapcsolódó konferenciafelhívások, érdekességek, a témához nem vagy csak lazán kapcsolódó bejegyzések.
  • Fejezetek: a webhely központi része. A 2019-ben megjelent monográfia felépítését követi, és rövid ismertetőkkel, szövegrészletekkel, szakirodalmi ajánlókkal egészíti ki az ott leírtakat.
  • Bibliográfiák: mivel az interneten már most is számos tematikus bibliográfia található, célom itt elsősorban az ilyen bibliográfiák listaszerű összegyűjtése, ugyanakkor egyes témákban saját kezűleg kompilált bibliográfiákat is közzéteszek.

2020-2021-ben a webhely jelentős átalakításon esett át. Az átalakítást követően elsősorban a megjelent kiadványt kísérő digitális segédanyagként kíván működni.

Az oldal szerkesztője Maczelka Csaba. E-mail: info[kukac]utopikus.com

A megjegyzéseket, javaslatokat a fenti címre küldött e-mailben vagy az alábbi űrlapon keresztül várom.

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.

A disszertáció megírásáig a kutatás a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének Angol Tanszékén folyt, 2015 óta a Pécsi Tudományegyetem Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszékén folyik.

Utoljára frissítve: 2021. március 2.