CFP: “A Perfect World? / Eine heile Welt?” Salzburg

Salzburg címere (wikimedia)

Salzburg címere (wikimedia)

A Salzburgi Egyetem és a Salzburg Institute of Religion, Culture, and the Arts közös egynapos szimpóziumot tart a fenti címmel 2014.  július 31-én. Jelentkezni 20 perces előadással lehet 2014. május 1-ig, a symposium@salzburg-institute.org címre elküldött absztrakttal és rövid életrajzzal. A szimpózium angol és német nyelven folyik, és az alábbi témákkal foglalkozik:

 • a vallás, mint a tökéletes világ támogatója vagy ellenzője
 • a tökéletes világgal kapcsolatos filozofikus pesszimizmus és optimizmus
 • a tökéletes világ problémája az irodalomban
 • a tökéletes vagy a tökéletlen világ zenei és képi ábrázolása
 • az utópiák és disztópiák szerepe és funkciója
 • politikai ideológiák, és a tökéletes jövőbe (félre)vezető szereplők
 • a tökéletes világ utáni vágyakozás filmekben
 • a tökéletes világ jelenkori prófétái
 • a tökéletes virtuális világokat ígérő kommunikációs- és számítástechnika
 • transzhumanizmus és a tökéletes emberiség ígérete

A részletes felhívás angol és német nyelven, PDF-formátumban letölthető az alábbi linkről:

Heile_Welt_CFP

Majd ha a Száraz-folyó befagy…

A Mad Men (Reklámőrültek) c. sorozat első évadának hatodik részében érdekes jelenet tanúi lehetünk. A főhős, Don Draper éppen udvarol, és hódolata tárgya, Rachel az utópia fogalmát hívja segítségül a kínossá váló beszélgetés végén.

Érdemes közelebbről is szemügyre venni az elhangzó beszélgetést:

Rachel: For me, it’s more of an idea than a place.
Don: Utopia…
R: Maybe. They taught us at Barnard about that word… Utopia. The Greeks had two meanings for it, eutopos – meaning the good place, and utopos – meaning the place that cannot be.

Az epizód készítői ügyesen aknázták ki a szó két lehetséges olvasatát (eu-topos – jó hely / ou-topos – nem létező hely), és így Rachel nagyon finoman tudja lehűteni Dont. Az elhangzó etimológia annyiból problémás lehet, hogy a szót valójában Thomas More találta ki, és a görög szóösszetétel eredetileg egy latin szövegben szerepelt – kissé talán félrevezető azt mondani, hogy „A görögöknél két jelentése volt…” Ez azonban keveset von le a szövegíró érdeméből, hiszen nagyszerűen ráérzett a morusi indirekt módszer működésére („Szokatlan, újszerű beszéd nem vésődik az elmékbe és nem lesz súlya a máskép gondolkodóknál. Kerülő úton kell törekedned és igyekezned” – Utópia, I. könyv, Geréb L. ford.).

CFP: Food and Utopia

Morus Tamás Utópiájában, a második könyv vallásról szóló fejezetében olvashatjuk az alábbi sorokat:

De olyanok is vannak, akik vallási okokból elhagyagolják a tudományt, ismeretekre nem törekednek, semmi szabad szellemi időtöltésnek nem szentelik magukat, és lelkük üdvét csak dolgos élettel és embertársaik iránti jó cselekedetekkel kívánják munkálni. (…) Ez az embercsoport különben két felekezetre oszlik, az egyik a nőtleneké, akik nemcsak a testi érintkezéstől tartózkodnak, de a húsevéstől, sőt egyesek mindenféle állati terméktől is. (…) A másik felekezet ugyanúgy ragaszkodik a munkához, de a családi életet többre tartja, nem veti meg vigasztalását és úgy véli, hogy a természetnek éppen úgy meg kell adni a magáét, mint ahogy a hazának a gyermekeket. Nem utasítanak el semmi élvezetet, ha az a munkában föl nem tartóztatja őket. A négylábú állatok húsát kedvelik, mivelhogy véleményük szerint erősebbé tesz a munkára. A seholszigetiek véleménye az, hogy ezek ugyan okosabbak, de amazok szentebbek. (Morus Tamás: Utópia, ford. Kardos Tibor, Magyar Helikon: 1963, 103. o. – kiemelés tőlem – M.Cs.)

Bővebben…

ÚJ TARTALOM: Az Utópia latin kiadásai

Utópia - latin kiadások

Utópia – latin kiadások

A Művek / Utópia (1516) / Latin kiadások menüponton vagy a https://utopikus.wordpress.com/muvek/utopia/latin/ közvetlen linken keresztül a mai naptól elérhető egy összefoglalás az Utópia 1516 és 1650 között megjelent latin kiadásairól. Az alapadatok mellett rövid, a kiadások közötti kapcsolatokra rávilágító megjegyzések és kapcsolódó internetes linkek is találhatók az oldalon. Az áttekinthetőség érdekében a listához kapcsolódik egy interaktív, Google Maps-alapú térkép is. Bővebben lásd magán az oldalon.

Disztópikus regények/filmek

Link az eredeti cikkhez

The Raw Story
2013. július 20.

A Raw Story cikke szerint a sötét, disztopikus, posztapokaliptikus világok irányába viszi el a nézőt az elsősorban tiniknek szánt filmek, vagy ahogy ők fogalmaznak, franchise-ok (Harry Potter, Twilight) következő generációja. A sort a Hunger Games című film nyitja, amely Suzanne Collins trilógiájára épít, és főhősét a varázsló-, vámpír- és vérfarkas-kérdéskörnél némileg talán komolyabb problémák elé állítja. Szintén disztópikus társadalomban játszódik a Veronica Roth nevéhez fűződő Divergent (szintén egy regénytrilógia része), amelynek filmváltozata 2014-ben jelenik meg. A sort az Orson Scott Card sci-fi regényeire építő Ender’s Game zárja. Jó irányba haladunk?

Link a cikkhez: Vampires, werewolves and boy wizards are out –and dystopia is in (The Raw Story, 2013. július 21.)

Konferencia – Zürich

Zürichi Egyetem - a főépület (wikimedia)

Zürichi Egyetem – a főépület (wikimedia)

Július 10-ig lehet beadni a jelentkezéseket egy, az utópiák témájához is kapcsolódó konferenciára. A rendezvényt a Zürichi Egyetem Angol Tanszéke szervezi, címe:

Travelling Narratives: Modernity and the Spatial Imaginary.

A tematika leginkább a minden kultúrában megtalálható elképzelt terekre fókuszál, ezen belül is az ilyen elképzelt terek felfedezések korában megnövekedő szerepét, e szerep változásait igyekszik körüljárni. Elsődlegesen az irodalomtudomány és a kultúratudomány területéről várnak előadásokat.

Kulcsszavak az ajánlott témák listájáról:

 • utazási narratívák
 • szigetek és tengeri terek
 • liminális területek, határzónák
 • utópia, heterotopia, disztópia
 • tér és vízió
 • a tér és az írói szelf, tér és önéletírás
 • a tér és a hely elméletei

A teljes kiírás itt található meg: http://www.es.uzh.ch/teaching/PhD/phdlit/TravellingNarratives.html

A részvételi díj 80 CHF, jelentkezni tehát július 10-ig lehet  300 szavas absztrakttal és bekezdésnyi életrajzzal a fenti honlapon található e-mail címeken keresztül.