Bevezetés

FB-Instauratio_Magna-title page

Francis Bacon – Instauratio magna (1620), címlap

2013 júniusában, egy sikeres TÁMOP-pályázathoz kapcsolódó kutatói blogként indul el ez a vállalkozás. A legalább havonta frissülő közeget a pályázati célkitűzésnek megfelelően azzal a szándékkal indítom útjára, hogy interneten, magyar nyelven biztosítsak segédanyagot az utópikus szövegek iránt érdeklődő általános- és szakolvasóknak. A pályázat által támogatott disszertáció a kora újkori angol utópiákkal foglalkozik, így a blog is elsődlegesen erre a szövegcsoportra fókuszál. Ugyanakkor bizonyos részek (definíciók, bibliográfiák, segédanyagok) reményeim szerint általánosabban is felhasználhatók. Az alábbi típusú tartalmak közzétételét tervezem:

  • szerzői profilok: 16-17. századi angol utópiaszerzők rövid életrajza, utópikus műveik ismertetésével;
  • fogalomtár: az utópiadefiníciók sokféleségét és ellentmondásosságát, a kérdés nyitottságát bemutató definíciók, valamint a rokon műfajokhoz, irodalomtörténeti jelenségekhez kapcsolódó fogalmak;
  • bibliográfiai útmutatók, bibliográfiák: mivel az interneten már most is sok, utópiákkal kapcsolatos bibliográfia található, célom itt elsősorban az ilyen bibliográfiák listaszerű összegyűjtése, ugyanakkor egyes témákban saját kezűleg kompilált bibliográfiákat is közzéteszek;
  • segédanyagok: itt oktatási célokra is felhasználható segédanyagokat kínálok a témához. Tervezett elemek: szövegrészletek, műismertetések, szakirodalmi segédletek stb.

Remélem, hasznosnak találják majd az itt összegyűjtött anyagokat. Megjegyzéseiket, javaslataikat a bejegyzésekhez fűzött kommentár formájában vagy a Névjegy oldalon elérhető űrlapon keresztül várom.

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.