Listra (1579)

Ezek az oldalak a Thomas Nichollsnak tulajdonított, de 1579-ben név nélkül megjelent utópikus dialógussal, az A pleasant dialogue. betweene a lady called Listra, and a pilgrim Concerning the gouernment and common weale of the great prouince of Crangalor című művel kapcsolatban tartalmaznak információkat. A műre az egyszerűség kedvéért a “Listra” szóval hivatkozok, függetlenül attól, hogy annak első vagy második könyvéről van szó (részletesebben ld. a 3. pontban).

  1. Bevezetés
  2. A szerző
  3. A Listra felépítése
  4. Bibliográfia