Fejezetek

Bevezetés [Introduction]

Historiográfia [Historiography]
Megközelítés és felépítés [Approach, structure]

1. Egyház- és Európa-kritika. A középkori előzmények [The Clergy and Europe under Critique. The Medieval Antecedents]

The Land of Cokaygne
Sir John Mandeville: Itinerarium

2. Paratextus, dialógus, instabilitás. Thomas More: Utópia (1516) [Paratext, dialogue, instability. Thomas More’s Utopia (1516)]

Az instabil szöveg: keletkezés, paratextusok, szerkezet [The unstable text: origins, paratexts, structure]
Az Utópia hangjai [Voices of Utopia]
Recepció [Reception]

3. Utópia és polémia, nemzettudat és dialógus az Erzsébet-korban [Utopia and polemy, national identity and dialogue in the Elizabethan era]

4. Utazás, szatíra és disztópia Joseph Hall műveiben

5. Új tudomány, új fikció: Francis Bacon és Francis Godwin

6. Angol utópiák a forradalom korában

7. A nyilvánosság új terei: utópia és irodalom a Restauráció után

Konklúzió helyett: az angol regény és az angol utópia