FELÚJÍTÁS/RECONSTRUCTION

Az utopikus.com webhely a következő időszakban jelentősen átalakul. A 2014-ben a tárgyról írt disszertációm kísérőlapjaként indított honlap az utóbbi években jelentősen lemaradt a kutatási tevékenységemhez képest. Mivel az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadónál hamarosan megjelenik a disszertációból továbbfejlesztett magyar nyelvű monográfiám (munkacíme: Az angol utópikus irodalom magyar története), ideje legalább valamennyire összehangolni a honlapot a készülő kötettel. Ez egy nagyobb volumenű átalakításnak ígérkezik, amely év végéig fog tartani, de a végeredmény remélhetőleg hatékonyan kiegészíti majd a kötetet, miközben bizonyos oktatási szempontokat is próbálok érvényesíteni. A régebbi, mára meglehetősen elavult anyagok addig is elérhetőek lesznek, és a hivatkozások megőrzése végett a régebbi tartalmakat és azok URL-ét is igyekszem megtartani. Utopikus.com is undergoing a major update, due to be finished by the end of this year. Old materials will still be available, but the new version will be more focused on my upcoming Hungarian monograph on the topic (working title: The Hungarian History of English Utopian Literature, to be published by Erdélyi-Múzeum Egyesület Kiadó). Below is the Hungarian provisional table of contents of the volume. The new version of the website will also offer brief English summaries of the chapters.

Végezetül a kötet tartalomjegyzéke kedvcsinálónak:

Bevezetés
            Historiográfia
            Megközelítés és felépítés
1. Egyház- és Európa-kritika. A középkori előzmények
            The Land of Cokaygne
            Sir John Mandeville: Itinerarium
2. Paratextus, dialógus, instabilitás. Thomas More: Utópia (1516)
            Az instabil szöveg: keletkezés, paratextusok, szerkezet
            Az Utópia hangjai
            Recepció
3. Utópia és polémia, nemzettudat és dialógus az Erzsébet-korban
            Thomas Nicholls: utazás, fordítás és dialógus
            Az utópikus dialógusok egy historiográfiai probléma tükrében
            A recepció (majdnem teljes) hiánya
4. Utazás, szatíra és disztópia Joseph Hall műveiben
            A Mundus és a Discovery
            A Mundus és az Erzsébet-kor dialógusainak viszonya
            A recepció (teljes?) hiánya
5. Új tudomány, új politika, új fikció. Utópiák Francis Bacontől az Angol Forradalomig
            História, fabula, mítosz: az Új Atlantisz
            A kora újkori angol Hold-irodalom
            Angol utópiák a forradalom idején: a Macaria
            Recepció?
6. A közbeszéd új terei. Utópiák a Restauráció után
            Margaret Cavendish, az első női utópiaíró
            Neville utópiája és az 1660-as évek kávéházi kultúrája
Konklúzió helyett: az angol regény és az utópikus hagyomány
Reklámok

Oct 2 – Film of the book (Gulliver)

As an alternative to the Shakespeare marathon which had run its course in 2 years, our Insitute has launched a new series of screenings. The subject is again literary: we will deal with adaptations (of novels in most cases), and the first one is a version of Gulliver’s travels from 1996 (dir. Charles Sturridge). There will be a short Hungarian introduction by Professor Gabriella Hartvig, but the movie will be in English with Hungarian subs.

The event starts at 18:00 on 2 October, and the venue is the usual, the “House of Arts and Literature / Művészetek és irodalom háza” .

You wouldn’t wanna miss this.

Nathan Filer a Pécsi Tudományegyetemen

The Institute of English Studies, the Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences Pécs, and the Committee for Literature and Language, English Studies Work Group cordially invites you to the program

Writer with an Agenda: Meeting British Novelist Nathan Filer,

Author of The Shock of the Fall

on Monday, 19 September 2016

12 o’clock

 at the Faculty of Arts, Lecture Hall “H” (A/434)